DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 78     <-- 78 -->        PDF

U NEKOLIKO REDAKA


Drvo u košarkaškoj dvorani. U novosagrađenoj dvorani košarkaškog kluba
»Cibona« u Zagrebu drvo je korišćeno za pod — parket igrališta i za stolice. Za
pod je korišćena jasenovina a stolice od ljepljenih drvenih listova. Jasenovina je
upotrebljena za pod zbog njezine elastičnosti a lijepljeno (ukočeno) drvo zbog
njegove čvrstoće. U gledalištu sportskih građevina čvrstoća stolica je nužna, kako
bi odoljeli eventualnim prodorima oduševljenja ili gnjeva gledalaca a takva stolica
odoljela je naletu stokilaša koji je skočio na nju.


Svojedobno skije su izrađivane gotovo isključivo od jasenovine. Međutim ni
danas jasenovina nije isključena u suvremenoj proizvodnji skija. Tako ELANOVE
skije kliznu plohu imaju od polietilena, rubnici su čelični a jezgro drveno (od
jasenovine, topolovine, okume-a).


Prema rezultatima ispitivanja ljubljanskog Instituta »Jožef Stefan« o sadržaju
cezija u gljivama Slovenije nakon eksplozije nuklearnog reaktora u Černobilu
četiri vrste gljiva (ciganček — Rozites caperata Karsten, crna trubača
— Crate rellus cornnucoploides Pers, kostanjevka — Xerocomus
badius Küh. ex Gubi. i ljubičaste gljivice — Laccaria anethystin
a Murr.) sadržavale su pet do šest tisuća bekerela radioaktivnog cezija na 1 kg
gljiva, dakle vrlo opasne doze. Ostale vrste imale su znatno manje količine tog elementa
a vrganj svega šest bekerela po jednom kilogramu gljive. Istraživanja su
također pokazala, da su gljive na kiselim tlima (npr. kestenovim) sadržavale više
radioaktivnog cezija nego na alkalnim (pokazatelj je lijeska).


Prema podacima organizacije FAO (organizacija Ujedinjenih naroda za prehranu
sa sjedištem u Rimu) drvo je za cea dvije milijarde ljudi najvažniji izvor
energije. Preko jedne milijarde ljudi stanuje na područjima u kojima se ogrjevnog
drva potroši više nego priraste prirodnom regeneracijom ili pošumljavanjem.
U koliko se nastavi sadašnji trend potrošnje drvni deficit u zemljama u razvoju
do 2000-te godine premašit će 900 milijuna m".


Pretvaranjem jednog grama vodika u helij proizvodi se energija koja odgovara
2.000 tona nafte ili 3.000 tona ugljena. Ali za tu pretvorbu potrebna je temperatura
od 100 (sto) milijuna <>C.


Iz» Revue forestiere francaise« (numero special) saznajemo da je u Francuskoj
884 rasadnika za proizvodnju sadnica šumskog drveća. Proizvodna površina (gredica
i staza između njih) iznosi 1.449 ha od čega za četinjače 575 ha, za topole i
orahe (obični i crni) 597 ha a za razne listače 277 ha. Godišnja proizvodnja sadnica
kreće se oko 95 milijuna komada.


Austrijska Kooperacijska grupa Šuma — ploče — papir (FPP) od 5. prosinca
1985. godine kod preuzimanja drva uvela je ove kratice:


a) za mjere:


F — Festmeter A (atro — tonne)


R — Raummeter L (lutro-Tonne)


K — Kubikameter
b) za stanje:


M — mit Rinde (s korom) O — ohne Rinde (bez kore)
c) za obračun:


M — mit Rinde O — ohne Rinde.
Prema tome, npr., znači
KMM u m:i neskorano i s korom mjereno,
KOO u m:! okorano i okorano mjereno,
RMM u prostornim metrima neokorano i mjereno s korom.


Prošle, 1986, godine katastrofalni požari harali su Sredozemljem. Tako je u
Francuskoj požar uništio preko 30 000 ha šuma, najvećim dijelom uz Ažurnu obalu
(okolica Nice i Monaka). Šumski požar uništio je i nekoliko stotina kuća (neke
su razorene eksplozijom plina koji je bio u kući), prouzrokovao smrt sedam osoba
od kojih pet pilota koij su sudjelovali u gašenju požara. Požari su pripisuju piromani,
a njihovom širenju doprinjeli su jaki vjetrovi. Dvije osobe kao podmetači
požara na brdu Himetus pokraj Atene uhapšene su 22. kolovoza. Požar
je uništio 50 ha šume. U drugoj polovici kolovoza tri dana požar je harao i u
blizini katalonske obale na španjolskoj strani Pirineja. Od tog požara bio je ugrožen
i stari drevni samostan Montserrat. O. P.