DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 71     <-- 71 -->        PDF

STRUČNI ČLANCI
PROFESSIONAL PAPERS


UDK 630*96:616—001 Sum. list CXI (1987) 69


ANALIZA POVREDA NA RADU U ŠUMSKOM GOSPODARSTVU
»MOJICA BIRTA« BJELOVAR OD 1972. DO 1984. GODINE


Ladislav MOLNAR*


SAŽETAK. Nastojao sam izvršiti analizu povreda na radu
za 13 godišnje razdoblje 1972. do 1984. svih zaposlenih radnika
u Šumskom gospodarstvu »Mojica Birta« Bjelovar. Analizirane
su povrede po mjestima rada, izvorima povreda, zatim koji dijelovi
tijela su najviše izloženi povređivanju, dolasci i odlaski s
posla, u koje dane u tjednu se dešavaju najčešće povrede, starosna
struktura povredenih radnika.


UVOD


Od 1972. do 1984. godine u Šumarskom gsopodarstvu »Mojica Birta«
Bjelovar vodile su se evidencije o povredama na radu na jednak način.
Kako je poznato — 1985. god. izvršena je nova organizacija poslovanja, pa
su formirani novi OOUR-i s poslovnim jedinicama po funkcionalnom i teritorijalnom
principu. Stoga će se i evidencije povreda na radu drugačije voditi.
Te evidencije, odnosno pojedini podaci neće više biti usporedljivi s
podacima iz prošlih 13 godina. Zbog toga ovom analizom zaključujemo 13godišnje
razdoblje, u kojem su se mogli sagledati svi uzroci povreda na radu.
U tom razdoblju mijenjala se struktura radnika, počev od dobi života do
obučenosti. To razdoblje kad su šumska gospodarstva poboljšavala radne i
životne uvjete rada, posebno šumskih radnika (prevozi na posao i s posla,
uvođenje kvalitetnih pila. uvođenje mehaniziranog utovara, uvođenje toplih
obroka) sve u nastojanju što veće humanizacije rada.


Ovom analizom obuhvaćene su i povrede na radu koje su se desile i u
uslužnim djelatnostima šumarstva — transportu, građevinarstvu, mehaničkim
radionicama. To je učinjeno zbog toga što su se neke šumarije bavile
i tim djelatnostima.


POVREDE PO BROJU, MJESTU RADA I POSLJEDICAMA


Broj povreda


Podacima u tablici br. 1 prikazane su povrede na radu za razdoblje
1972 — 1984. godine na području bivšeg Šumskog gospodarstva »Mojica Birta
« (prije reorganizacije po novom ZOŠ-u).


* Ladislav Molnar, dipl. inž. šum. š. g. Bjelovar
69