DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 101     <-- 101 -->        PDF

Zahvaljujući susreiijivošću direktora Nacionalnog parka »Brioni« dr. Franje
Radi š i ća izvanlinijskim brodom prevezli smo se iz Fazane na Brione odnosno
na glavni otok na kojem smo, u ograničenom vremenu pregledali muzejsku zbirku
(arheološku, etnografsku, fotografija iz života predjsednika Tita, i dr.) te elektrovlakom
provezli se sjevernim dijelom, uključujući »safari- lokalitet, uz izlaganje
vodiča, prof. Marije M e d v e š, o historijatu naseljenosti otoka od najstarijih vremena
do danas.


Po povratku s Briona do vlaka raspoloživo vrijeme omogućilo nam je samo
tangiranje Pule i njezine park šume Sijane, te Raše i Labina. Između Labina i Vozilića
kolega Sirotić upozorio je na pošumljavanja koje je, uz ostale, izveo svojedobni
upravitelj Šumarije Labin ing. Tomislav S o b o 1. Jedino smo se zaustavili
na vidikovcu Plomin s kojeg se pruža krasan pogled na Učku, na cijeli Kvarnerski
zaljev i na otoke Cres sve do Lošinja.


Na odličnoj organizaciji ove, do sada najdulje, ekskurzije DIT-a šumarstva
i drvne indust´ije Zagreb, srdačnom prijemu, kolegama u Istri još jednom hvala u
ime svih učesnika!


Emanuel Vilček,
đipl. inž.


IN MEMORIAM


NIKOLA CVEJIĆ,


dipl. inž. šum.


Nikola Cvejić rođen je 23. 12. 1896. u Nikolu Cvejića nakon studija više ne
Ašanju (po evidenciji Šumarskog fakultenalazimo
među šumarima. Ne nalazimo
ta u Zagrebu u Dobanovcima) a umro je ga u šumarskom društvu, jer je šumu


zamijenio pozornicom. Još kao student ba


6. veljače o. g. (1987) u Novom Sadu. Stubio
se glazbom i pjevanjem te poslije di


dij šumarstva završio je šk. god. 1920/21.


plomiranja šumarstva nakon stručnih po


na Gospodarsko-šumarskom fakultetu


uka u pjevanju već 1922. godine postaje


Sveučilišta u Zagrebu kao druga fakul


stalni član Ljubljanske opere. Od 1925.


tetska generacija. Među 46 apsolvenata


do 1930. pjeva kao gost u Zagrebu, Beote
školske godine nalaze se i vrsni šumagradu
i Češkoj. Deset godina (1930—1940)
ri kao Josip Herman, Mijo Korošec, Mistalni
je član Opere u Brnu odakle prehajlo
Mujdrica, Zvonimir Pere, dr. Rulazi
u Beograd gdje je od 1946. godine
dolf Pipan i Ivan Smilaj, da spomenem djelovao i kao profesor solo pjevanja na
samo neke. Od svih danas je na životu Muzičkoj akademiji. Ostvario je 97 uloga
još jedino Borislav Kovačić, koji živi u baritonskih partitura a bio je i aktivan
i kao koncertni pjevač, (op)


Zagrebu.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 102     <-- 102 -->        PDF

TOMISLAV BIKČEVIĆ,
đipl. in/, šum.


Neumoljiva smrt otrgla je iz kruga živih,
iz redova šumarskih veterana —
druga, prijatelja, oca i djeda — dragoga
Tomu Bikčevića, dipl. inž. šumarstva.


Rođen je 1915. godine u Brodskom
Varošu, gimnaziju je završio u SI. Brodu
1934. godine, a 1938. godine diplomirao
je na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu.


Pripadao je generaciji koja se je kroz
cijelo vrijeme svoga života borila za elementarne
uvjete života i rada — za progresivne
ideje i humane ciljeve.


Prvo radno iskustvo stjecao je u Slav.
Brodu, zatim u Vinkovcima i Čazmi.


U Zagreb dolazi 1949. godine, gdje
radi kao stručni nastavnik u Drvno tehničkoj
školi »Jurica Ribar«. 1955. godi
ne prelazi u organizaciju »Sljeme« i radi


na poslovima revitalizacije šuma i zelenih
površina Zagreba i uže okolice. Zatim
dolazi na dužnost rukovodioca radne
organizacije «Furnir« gdje postiže zapažene
rezultate u razvoju te organizacije.
U zasluženu mirovinu odlazi 1981.
godine.


U razdoblju od 1981. sve do kasnog
proljeća 1986. godine vrlo je često dolazio
u Šumarski dom, Trg Mažuranića, na
neobavezne, ali za mnoge članove Saveza
i društava inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije značajne susrete,
razgovore o stručnim pitanjima i kolegijalnim
— ljudskim teškoćama i radostima.
Iako je na tome kraju imao velikih
problema sa zdravljem, nije to posebno
isticao i vjerovali smo da će još više godina
s nama provesti ugodnih susreta.


Iznenadna vijest da je došlo do naglog
pogoršanja, da njegov organizam nije
izdržao nove napade bolesti, i da je nastupila
smrt 25. lipnja 1986. godine, sve
nas je dirnula.


Tako je još jedan život nestao iz naše
sredine, a njegovi najbliži osobito djeca
i unučad izgubili su svog dragog oca i
djeda, u vrlo kratkom vremenu nakon
smrti majke i bake.


Mi njegovi kolege suosjećamo veliku
bol i zajedno s njima žalimo za gubitkom
njihovog roditelja i našega kolege i prijatelja.


Neka ostane trajno sjećanje na inž.
Tomu Bikćevića, i neka mu je lahka ova
zemlja!


Društvo ITSDI Zagreb


100