DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1987 str. 100     <-- 100 -->        PDF

za parkiranje oko vikendica ali i u susjednoj Italiji (Trstu i dalje). Proizvode se
i stablasice, koje se isporučuju s busenom i tako osigurava njihovo primanje na
novom mjestu.


O radovima kako u naselju Katoro tako i o rasadničkoj proizvodnji navedena
ekskurzija učesnika IUFRO kongresa odala je puno priznanje neumornim
radnicima i kolegi Markoju.


Iz rasadnika Frančeskija otišli smo na lokalitet Kanegra na sjevernoj obali
Istre nasuprt slovenskom dijelu poluotoka. Danas se tu nalaze turistički kapaciteti
nudistički kamp, zahvaljujući cea 125 ha borove šume podignute od 1953. do
1955. godine na inicijativu i brigom kolege Nadana Sirotica . Na prvotno
pošumljene površine nastavljaju se nove koje posumljuju omladinci akcije
ŠORA.


Produžili smo prema šumskom predjelu Kornerija, gdje smo pregledali vrlo
lijepe sastojine bijelog i crnog bora, hrasta lužnjaka, jasena i kestena na površini
od cea 138 ha, sada je novim pošumljavanjima povećana na cea 400 ha. Ovdje
nam je upravitelj Ivo V u j e v i ć, šum. tehničar, prikazao Šumariju Buje. Šumarija
raspolaže sa 5.000 ha privatnih šuma i cea 25.000 ha šumskog zemljišta, no
to još uvijek nije definitivno riješeno, jer se sređuje katastar optanskog zemljišta.
Kako smo do sada vidjeli, Šumarija se uglavnom orijentirala na hortikulturu, jer
od iskorištavaja šuma sa etatom od 5.000 m´´> od čega je 90" „ ogrjevno drvo ne bi
se moglo živjeti niti uspješno poslovati. Pred šumarijom su velike mogućnosti
pošumljavanja, jer površina imade dovoljno, a i sadnica, no pitanje je samo vode
ali će i to biti uskoro riješeno izgradnjom retencije »Botonega«. Kako Šumarija
zapošjlava samo 70 stalnih radnika za te radove i nadalje su upućeni na omladinske
radne akcije (ŠORA). Svoje izlaganje kolega Vujović završio je predajom
Monografije Bujštine ing. Nadanu Siroticu kao svojedobnom upravitelju Šumarije
Buje a zatim direktoru Sum. gospodarstva »Istra«. Kolega Sirotić duboko dirnut
zahvalio se na toj pažnji. Nakon ručka u ugodnom ambijentu šume Kornerija
oprostili smo se i zahvalili domaćinima na gostoprimstvu i nastavili ekskurziju,
preko Buja i pored Novigrada u Poreč.


U Poreču nas je dočekao upravitelj Šumarije šum. tehničar Radenko M a r uš
i ć i kolege inž. Josip H r k a te inž. N. L a z a r. U Poreču pregledali smo stari
dio grada, a posebno baziliku, koju je u VI. stoljeću dovršio biskup Eufrazije
pa je i poznata pod imenom Eufrazijana. Iz Poreča krenuli smo prema Rovinju
zaustavivši se prethodno u šumi Kontija. To je, uz Motovunsku šumu, najveći
suvisli kompleks šume u Istri sa znatnim dijelom sastojina visokog uzgoja. Glavna
je vrst hrast medunac, pa je dio s najboljom sastojinom stavljen pod zaštitu po
Zakonu o zaštiti prirode kao specijalni rezervat šumske vegetacije. Na površini
od oko 200 ha do 1966. godine podignute su kulture intenzivnog uzgoja borovca,
crnog bora i duglazije. Nakon sječe stare hrastove šume, vađenja panjeva i rigolojanja
obavljena je sadnja biljaka i tri godine provođeno je šumsko-poljsko gospodarenje.
Sijana je pšenica s urodom od 3,0 tona po ha a urod je kao sjemenski
kupilo poduzeće »Oranica« u Osijeku. Rigolanje je tada plaćeno 70 000 din. po ha,
a ukupni troškovi iznosili su 120 milijuna dinara. Oprostivši se s domaćinima
produžili smo, pokraj Limskog kanala, u Rovinj.


U Rovinju nas je dočekao upravitelj Šumarije inž. Marijan K o 1 i ć i, zbog
sumraka tek letimice pogledali Rovinj i otišli u turističko naselje »Villa Rubin«
na noćenje. Ujutro, 25. odmah smo se uputili preko Fazane na Brione.