DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 83     <-- 83 -->        PDF

IN MEMORIAM


IVO NAVRATIL,
dipl. inž. šum.


— nastariji taksator Hrvatske
4. studenog 1986. pokopan je na groblju
u Trsatu na Rijeci naš najstariji taksator,
najstariji po dobi (81 god.) i po stažu
u uređivanju šuma SR Hrvatske. Apsolvirao
je školske godine 1928/29. na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu u
generaciji koja je dala u Hrvatskoj odlične
šumare kao što su M. Anić, Z. Car, V.
Cvitovac, A. Lovrić, R. Mot, J. Rađošević.
P. Ziani i mnogi drugi.
Ing. Ivo Navratil počeo je raditi u
taksaciji još prije rata u nekadašnjoj Direkciji
šuma u Zagrebu, zatim u Sremskoj
Mitrovici i Bjelovaru da bi se odmah poslije
rata opet uključio u istu šumarsku
specijalnost bivšeg Ministarstva šumarstva
NR Hrvatske. Na tom poslu vrlo marljivo
je surađivao sa svojim starijim kolegama
ing. I. Lončarom, ing. D. Đukićem, ing.


Z. Percom i mlađim kolegama ing. B. Kraljićem,
ing. Smiđtom, ing D. Klepcom i
drugima pod rukovodstvom tadašnjih pomoćnika
ministra za šumarstvo ing. B.
Copa, ing. Rađoševića i ing. R. Rađetića.
U to vrijeme proveo je ing. I. Navratil
mnoge dane, tjedne i mjesece na terenu
radeći na inventarizaciji šuma u Hrvatskoj,
koja se u to vrijeme vršila. Svojim
iskustvom kojeg je stekao, ing. Navratil
je obavljao svoj posao vrlo dobro i točno
tako da su njegovi taksacijski podaci bili
uvijek pouzdani. Po točnosti i savjesnosti
u radu na uređivanju šuma ing. Ivo Navratil
bio je poznat i od predpostavljenih
vrlo cijenjen. Zato nije čudno da mu je
poslije decentralizacije službe uređivanje
šuma u bivšem Ministarstvu šumarstva NR
Hrvatske (1950) ponuđeno da organizira
Sekciju za uređivanje šuma na Rijeci za
područje tadašnjeg Šumskog gospodarstva
koje je obuhvaćalo veći dio prebornih planinskih
i jedan dio primorskih priobalnih


i otočkih šuma.


Kao šef taksacije na Rijeci ing. Ivo
Navratil skupio je oko sebe veliki broj
šumara (Škopac, Lakić, Tomac, Cop, Sušanj
i mnogi drugi) s kojima je izradio
veliki broj gospodarskih osnova za područje
šuma Gorskog Kotara. Dobar dio tih
gospodarskih osnova još je i danas na snazi
i njima se služe naši šumarski inženjeri
tako da je ime ing. Ive Navratila vrlo poznato
u šumarskim redovima Gorskog kotara.
Gorani se rado s poštovanjem sjećaju
ing. Ive Navratila. Ali nisu samo gospodarske
osnove prebornih šuma, izrađene
pod rukovodstvom ing. I. Navratila,
pouzdane i dobre; isto tako su vrijedne i
gospodarske osnove koje je izradio ing.


I. Navratil za mnoge šume na području
Istre i Hrvatskog Primorja.