DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 71     <-- 71 -->        PDF

svježit će i dopuniti svoje znanje, a drugi
naći podatke koji će moći, pa i trebati,
primjeniti u svom radu. Izdvajam pozitivne
rezultate istraživanja Prof. Deka nic
a o zamjeni oplodne sječe za prirodno
pomlađivanje bukovih sastojina turnusom
progalne ili svijetle prorede. Za tehnologa
značajni su podaci o velikim razlikama
fizikalnih i mehaničkih svojstava
bukovine s različitih, naših, lokaliteta koje
je utvrdio Ing. G o v o r č i n; i udio kore
na bukovim stablima različit
je iz raznih lokaliteta, itd.


Oskar Piškorič


D.
Bura et al,:
FERTIL POT


Beograd, 1985.


Puni naslov ove publikacije — knjige
glasi »FERTIL POT — Tresetne celulozne
i fertilne saksije u šumarstvu, hortikulturi
i poljoprivredi. Tehničko — tehnološka
upustva«. Autori su dipl inž. Dimitrije
Bura, Ljubomir M a r i ć, Miloš
Đukić i Slobodan D e 1 i ć, a izdavač
Jugoslovenski poljoprivredno šumarski
centar — Služba šumske proizvodnje —
Beograd sa SOUR-om SIPAD RO Grmeč
— Titov Drvar. OOUR Rasadnik Pržine —
Bosansko Grahovo. Knjiga je izdana kao


82. svezak publikacija JPŠ centra u seriji
»Dokumentacija za tehniku i tehnologiju
u šumarstvu«.
Nakon Predgovora slijedi: Opći — zajednički
dio, Specijalni dio, Literatura,
Tumač skraćenica za slike, skice i dr. te
Informacije iz proizvodnog programa radnih
organizacija (reklame).


U Općem dijelu knjige osnovni sadržaj
je prikaz FERTIL POT lončića (saksija)
za uzgoj sadnica, koje proizvodi OOUR
Rasadnik Pržine u Bosanskom Grahovu.


U Specijalnom dijelu prikazana je primjena
FERTIL POT lončića u šumarstvu,
u hortikulturi i u poljoprivredni (povrt


ljarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu) te
»oprema i mehanizacija«.


Uz opće upute za pripremu smjese za
sjetvu sjemena ili sadnju reznica te njega
ponika i biljaka za neke vrste dane
su i posebne upute. No tih je u šumarstvu
malo, iako ih se u knjizi navodi stotinjak
vrsta i šteta je, što za mnoge, osobito one
koje se rjeđe uzgajaju, nisu dane upute
kako proizvesti biljke. Tako ostaje i dalje
kao instruktor npr. knjiga Kriismanna
et al. Die Baumschule, u kojoj je tehnika
proizvodnje pojedinih vrsta obrađena
na 298 stranica od čega listače šumskog
i ukrasnog drveća i grmlja na 219 stranica,
četinjače na 44 stranice i voćke na
35 stranica.1


Na kraju knjige nalazi se i popis
svih izdanja Jugoslovenskog poljoprivredno
šumarskog centra grupiranih u:


1.
Tehničko-tehnološka uputstva — »TU«
(12 naslova),
2.
Priručne i posebne publikacije — »pp«
(14 naslova),
3.
Dokumentacija za tehniku i tehnologiju
u šumarstvu — »D« 81 naslov),
4.
Informacije za tehniku i tehnologiju
u šumarstvu — »I« (23 naslova). Informacije
»sadrže materijale međunarodnih
simpozija, kongresa, savjetovanja i
opće informacije o stranim dostignućima
u šumarstvu, šumskoj i plantažnoj
proizvodnji drva«, dakle jedan opsežan
materijal.
Uvrštavanjem ovog popisa u ovu knjigu
vrijedan je prilog, jer omogućuje orijentaciju
u, danas već šumi, izdanja šumarske
literature.


Dužnost mi je osvrnuti se i na neke
detalje.


Jedan je detialj o nepravilnosti zaljevanje
posijanog sjemena i nikle biljke.
Nepravilnost može biti »prekomjernim,
neravnomjernim ili zaljevanjem nečistom
vodom«. Prekomjerno zalijevanje je nepovoljno
ne samo jer voda »u tresetu istiskuje
vazduh koji je uslov za klijanje se


li
V. Šumarski list, 1982. god., str. 425—427.


571