DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Šumarstvo i prerada drveta
Jugoslavije


M. Petrov i ć: Šumski fond Jugoslavije
(169—176),
S. Matić i M. Harapin: Uzgajanje
i zaštita šuma (177—194),
S. N i k o 1 i ć i S. Bojanin: Razvoj
tehnohogije iskorištavanja šuma (195—201),
B. P e r o v i ć: Prerada drva u Jugoslaviji
(202—218),
R. Sabadi: Izvoz i uvoz proizvoda
šumarstva i prerade drveta (219—230),
I. Knežević i M. Sisojević: Investicije
u šumarstvu i preradi drva (232—
—238),
S. Tomanić i dr.: Organizacija rada
šumarstva i prerade drveta Jugoslavije
(239—245),
G. Dukić : Zaposlenost, kadrovi u šumarstvu
i drvnoj industriji i škole za njihovo
obrazovanje (246—258).
»Naše šume i prerada drveta Jugoslavije
« pretstavljene su i sa 61 fotografijom
u boji. Od tih je 23 na cijeloj stranici, 18
na pola stranice i 20 na četvrt stranice, pa
prema tome ilustrativni dio zauzima 37
stranica publikacije ili 14% knjige. Po
sadržaju prikazuju krajolike, šume, divljač
(7 priloga) i finalne proizvode — pokućstvo
i košaraštvo (4 priloga). Autori
nisu navedeni uz pojedine slike nego skupno,
na početku knjige. To su: M. Babić,


D. Bojović, A. Frković, M. Ciglar, M. Harapin,
S. Kolarević, 2. Kosir, J. Movčan,
S. Orlić, B. Prpić, Đ. Rauš, C. Remic, B.
Stojkov, Lj. Stojanović, H. Sremp i I.
Sumi jak. Sve fotografije zaslužuju najvišu
ocjenu, kako po motivima tako i po
tehnici reprodukcije.
KOMENTAR


Održavanje XVIII svjetskog kongresa
IUFRO bio je ne samo poticaj nego, u
neku ruku, i obaveza za izdavanje reprezentativne
publikacije o šumarstvu naše
zemlje. Doduše sadanje stanje našeg šumarstva
i drvne industrije nalazimo pri


kazano u Šumarskoj enciklopediji, posebno
u njenom drugom izdanju, ali je
materija u »Sumama. . .« akumulirana u
nekoliko sintetskih prikaza. Osim toga,
u ovoj publikaciji bilo je omogućeno
da se pojedina materija i opširnije prikaže
i posluži kao informacija za današnjicu
a kao dokumentacija za sutrašnjicu.


Kako se iz navedenog sadržaja ove publikacije
vidi, u materiju uvodimo se s
»nekim istorijskim karakteristikama šuma
i šumske privrede Jugoslavije«. Neke formulacije
u ovom članku zahtijevaju opširniji
osvrt, koji će naknadno uslijediti.


U članku, zapravo o problematici, »višenamjenske
funkcije šuma u Jugoslaviji«
nalazi se više konkretnih podataka s područja
eolske i hidroerozije (o intenzitetu
smanjivanja volumena vodnih akumulacija
nanosom zemlje, o nužnosti podizanja
vjetrobrana za poljoprivredna zemljišta u
ravničarskim krajevima, o mjerenjima eolske
erozije itd.). Autor je naglasio i značenje
provedbe prije tridesetak godina donijetih
zakona o zabrani držanja koza,,
koju također obrađuje i F. Knebl (str.
156).


Iz naslova priloga »Organizacija rada
šumarstva i prerade drveta« ne može se
zaključiti, da sadrži i broj zaposlenih u tim
djelatnostima razvrstanih na one zaposlene
u šumarstvu, zaposlene u primarnoj
preradi drveta, u finalnoj preradi te u proizvodnji
celuloze i papira. U tim djelatnostima
zaposleno je 302 700 radnika, od
čega 21,45% u šumarstvu, 19,39°/» u primarnoj
preradi, 44,93% u finalnoj preradi
a 14,14(str. 241). Međutim, neobjašnjivo je,
da je u članku o »zaposlenosti i kadrovima.
. .« za 1984. godine objavljeno svega
cea 63 000 zaposlenih od čega 54 988 u šumarstvu
(str. 246). Autor se, doduše, poziva
na Službu društvenog knjigovodstva,
ali to ne mijenja stvarno stanje. Ovi različiti
podaci posebno dovode u dilemu
stranca, to više, što u engleskom tekstu
nije naveden izvor podataka. Inače u ovom
članku nalazi se popis svih instituta