DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 62     <-- 62 -->        PDF

stolarije. Izgrađuje se tvornica furnira, a potom i tvornica briketa, uz energetske
objekte.


Danas se DIK »SPACVA« sastoji od slijedećih proizvodnih pogona:


(a) pilana u Vinkovcima i Županji
(b) Tvornica parketa u Vinkovcima
(c) Tvornica furnira u Vinkovcima
(d) Tvornica građevinske stolarije
(e) Ambalaža
(f) Stolarija
Dug put razvitka bio je trnovit, ali su neimari u DIK »SPACVA« smogli
snage i hrabrosti da radikalnim mjerama uklanjaju teškoće koje su na putu
tog razvitka iskrsavale. Od 1981. godine, pošto su uklonjene teškoće i eliminirani
pogoni koji nisu imali gospodarsko opravdanje, DIK »SPACVA« krenuo je putem
gospodarskog uspona, koji je Kombinat svrstao u red najmodernijih postrojenja takve
vrste ne samo u našoj zemlji, već i u Evropi.


Proizvodi DIK »SPACVA« nalaze plasman u svakom kutku industrijski razvijene
Evrope. U poljoprivrednom, a ostalim resursima siromašnom, vinkovačkog
kraju, drvna industrija pruža mogućnosti zapošljenja za skoro dvije tisuće ljudi,
koji imaju solidnu osnovu za lijep i bezbrižan život.


Redakcija čestita tridesetgodišnjem mladiću DIK »-SPAČVA-« i njezinim vrijednim
Sokcima trideseti rođendan, uz najljepše želje za još veće uspjehe u
budućnosti !


UREDNIŠTVO


18. SAVEZNO NATJECANJE SREDNJIH ŠUMARSKIH ŠKOLA
JUGOSLAVIJE U KAVADARCIMA 1986. GODINE
i.
Od 21. do 23. svibnja ove, 1986, godine u Kavadarcima održano je 18. Savezno
natjecanje učenika tehničkih šumarskih i drvoprerađivačkih škola Jugoslavije.
Natjecanje je održano u čast Dana mladosti i rođendana druga Tita a proslavljene
su i tri godišnjice srednjoškolskog obrazovanja šumarskih stručnjaka
u Makedoniji. To su: 40-gođišnjica srednje tehničke šumarske nastave u SR
Makedoniji, 20-godišnjica rada Otseka za primarnu preradu drveta i za hortikulturu
(ozelenjavanja, pejzažnu arhitekturu) te 30-godišnjice ukuljučivanja šumarske
nastave u Poljoprivredno-sumarski školski centar »Ivo Lola Ribar« u
Kavadarcima.


Organizator ovih natjecanja bila je Zajednica tehničkih škola i školskih centara
šumarstva i industrije za preradu drveta Jugoslavije a domaćin svake godine
je školski centar iz druge Republike. Ove godine bio je Poljoprivredno-sumarski
školski centar »Ivo Lola Ribar« u Kavadarcima. Domaćin je, u granicama vlastitih
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 63     <-- 63 -->        PDF

mogućnosti, nastojao pružiti što sadržajniji program za goste, natjecatelje i ostale,
pa je u program bio uključeno i upoznavanje kulturnih i povijesnih znamenitosti
Kavadaraca i šire okolice.


Pripreme za natjecanje trajale su više mjeseci uz sudjelovanje više drugarica
i drugova. Tako je na uređenju dvorišta posebno .sudjelovao Akti v žen a
i profesor Deskovski , a na pripremanju poligona za natjecanje posebno se
zauzeli Ing. Tomo L i s i č a n e c, Doka Stamadžijevski, Ing. Krum Ange1
o v, Ing. Jordan II okov i dr.


U pripreme bi je uključen i Gjoreta Kasap i nov, čije je iskustvo bilo dragocjeno
i znatno je pomoglo Centru da s manjim financijskim sredstvima ostvari
sve pripremne radove. Ovaj trudoljubivi entuzijast svojom kreativnošću i racionalizatorstvom
mnogo je učinio za organizaciju natjecanja održanom u Kavadarcima
1975. godine. U organizaranje sadanjeg natjecanja uključio se bez ikakve
materijalne naknade potvrdivši tako svoju ljubav za šumarstvo i za industrijsku
preradu drva.


Valja, nadalje istaknuti i Celeta Celevskog , koji je svojim umjetničkim
sposobnostima i poduzimljdvošću mnogo doprinjeo ovom Saveznom natjecanju. Veliki
doprinos na izradi programa i na brizi za njegovo izvršenje dao je ing. Krum
A n g e 1 o v uz obilatu suradnju te koordinaciju svih kadrova direktora Centra Ing.
Dimčeta Petrovskog.


Natjecatelji i predstavnici škola (vođe ekipa i ostali nastavnici koji su došli
´zajedno s ekipama) stizali su tijekom 20. svibnja, pa je istu večer održan i sastanak
na kojem se detaljnije raspravljalo o propozicijama natjecanja i o metodi rada.
Na sastanku izabrane su sudačke komisije po pojedinim natjecateljskim disciplinama
te Centralni žiri.


Ujutro 21. svibnja u 8 i 20 sati natjecatelje i goste pozdravio je Ing. Dimče
Petrovski , direktor Poljopnivredno-šumarskog školskog centra »Ivo Lola Ribar
«. Ing. Petrovski, između ostalog, podsjetio je, da je u Kavadarcima natjecanje
održano i 1975. godine, koji se održavaju svake godine u drugom mjestu i koji
su postali već tradicionalni. Naglasio je njihov odgojni značaj, jer oni usmjeravaju
škole na kontinuirane stručne i društvene aktivnosti u okviru priprema za
natjecanje.


Naglasio je, da su ovi susreti prilika za bolje međusobno upoznavanje i
razmjenu stručnih mišljenja, da obogatimo svoja saznanja, da osjetimo toplinu,
poštovanje i razumijevanje i tako permanentno učvršćujemo bratstvo i jedinstvo
dajući konstruktivan doprinos razvoju socijalističkih samoupravnih odnosa kao
i razvoj te prosperitetu naše zbratimljene zajednice Socijalističke Federativne
Republike Jugoslavije.


U ime Skupštine općine Kavadarci prisutne je pozdravio Ing. Mile N a u m o v.
potpredsjednik Izvršnog vijeća Skupštine, a u ime Omladinske organizacije Centra
»Ivo Lola Ribar« Ilinka K o s t o v a, učenica IV. razreda Otseka za primarnu
preradu drveta.


U ime pokrovitelja natjecanja, Šumskog stopanstva »Bor« u Kavadarcima,
pozdravio je direktor Ing. Bogdan Jankulov , koji je proglasio 18. Savezno
natjecanje učenika tehničkih šumarskih škola otvorenim.


Natjecanjem bile su obuhvaćene ove discipline:test (povijest SFRJ, u koju je bila uključena i povijest NOB-a, i povijest Kavadaraca
— grada domaćina Natjecanja),
563
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 64     <-- 64 -->        PDF

— marksizam i samoupravljanje,

dendrologija,
— dendrometrija s uređivanjem šuma,
— zaštita na radu,
— rasklapanje i sklapanje motorne pile,

rad motornom pilom na vertikalno postavljenom trupcu (prerez, precizni rez,
kombinirani rez),
— gađanje zračnom puškom.
Za vrijeme natjecanja na posebnoj oglasnoj ploči saopćavani su postignuti
rezultati odnosno osvojeni bodovi za svakog natjecatelja po pojedinim natjecateljskim
disciplinama.


Po završetku natjecanja Centralni žiri sabrao je rezultate i utvrdio kako pojedinačni
tako i ekipni plasman, te plasman po pojedinim natjecateljskim disciplinama
a direktor Centra Ing. Dimče Petrovski podijelio je pobjednicima prigodne
nagrade u vidu diploma, pokala i sportske opreme.


Prva tri mjesta u ekipnom plasmanu (muške ekipe) postigle su ekipe iz:


— Kraljev a s ukupno osvojenih 1 951,5 bodova,
— 11 i d ž e s ukupno osvojena 1 822 boda,
— Karlovca s ukupno osvojena 1 803 boda.
U pojedinačnom plasmanu najbolji su:


— Ivica Ilovač a iz Kraljeva s ukupno 701 bodom,
— Zdravko Efremo v iz Kavadaraca s ukupno 669,5 bodova i
— Siniša A r h iz Delnica s ukupno 652 boda.
Za vrijeme natjecanja poligon su posjetili i bili od prisutnih burno pozdravljeni
Ing. Dušan Ivetić , predsjednik Zajednice, sekretar drug Simi ć i ostali
gosti iz Beograda i dr.


2.
Istoga dana, tj. 21. V, u 18 sati Zajednica tehničkih i drvoprerađivačkih škola
Jugoslavije, pod predsjedanjem Ing. Dušana I v e t i ć a, održala je svoju redovnu
sjednicu. Na sjednici razmatrani su nastavni planovi i programi škola Zajednice.
Prevladavalo je mišljenje, da je potrebno izjednačiti nastavne planove i programe
po pojedinim obrazovnim profilima u školama svih Kepubliika i Pokrajina,
jer nema razloga da, npr., šumarski tehničar iz Kavadaraca dobije drugačiji fond
znanja iz pojedinih stručnih disciplina od šumarskog tehničara iz Karlovca. Kadrovi
trebaju da cirkuliraju i traže, pa i nalaze, zaposlenja po cijeloj Jugoslaviji,
a podjednaka stručna osposobljenost (teoretska i praktična) u tome je veoma
značajna.


Ing. Krum Angelov predložio je osnivanje Saveznog komiteta za obrazovanje,
koji bi se bavio problematikom obrazovanja i odgoja, da kažemo po službenoj
liniji, u cilju njihovog unapređenja što je i širi društveni interes. Prijedlog su
učesnici ocijenili opravdanim.


3.
U holu Centra bila je uređena izložba iz oblasti lovstva i oblikovanja unutrašnjeg
prostora te su prikazane brojne slike i crteži iz oblasti organizacije rada,
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 65     <-- 65 -->        PDF

zaštite na radu, profiliranju kadrova, racionalizaciji rada pri sječi stabala i izradi
šumskih sortimenata, iz oblasti samoupravljanja, požarne preventive i dr.
Izlošci su u stvari predstavljali praktične radove maturanata izrađenih pod vodstvom
predmetnih nastavnika.


Za goste bio je organiziran posjet Agrokombinatu »Tikveš« u Kavadarcima
te ekskurzije do Dojrana i do Soluna a za učenike natjecanja u disko prostorijama
Centra priređeno je drugarsko veče.


Velika ljubav prema cvijeću i zelenilu, šumskom bogatstvu i šumarskoj struci
u cjelini osjećala se kod svih prisutnih, i profesora i učenika šumarskih škola
Jugoslavije. Zelja za druženjem, da se poštujemo i volimo održavala se svugdje
za vrijeme natjecanja, pa je i život bio interesantniji i bogatiji a naš duh se oplemenjivao
što je sve u znatnoj mjeri utjecalo na podsticanje i kreativno angažiranje
kadrovskih potencijala. Zato nam takovi susreti ostaju u trajnom sjećanju!


Krum Angelov, đipl. inž. šum.