DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 60     <-- 60 -->        PDF

A. P. Clevenge r (USA): Status of the brown bear in the Cantabrdan mountains,
Spain (Status mrkog medvjeda u planinama Kantabrian u Španjolskoj),
B. L. H o r e j s i (Canada) : Industrial and agricultural intrusions into grizzly
bear habitat in Alberta, Canada (Industrijski i poljoprivredni utjecaji na stanište
grizlija u Alberti),
G. B o s c a g 1 i (Italy) : Brown bear motality in the Central Italy population :
years 1970—1984. (Mortalitet mrkog medvjeda u populaciji Srednje Kalije, 1970—
1984.),
D. Febb o (Italy), M. Pellegrin i (Italy): On the historical présence of
the brown bear in the Italian Central Apennines (Prisustvo mrkog medvjeda tijekom
povijesti u srednjim Apeninima),
A. Hol d as (Hungary), A. Fishe r (Hungary): The rezults of polar bears
reproduction in Budapest zoo (Rezultati reprodukcije polarnih medvjeda u budimpeštanskom
zoo-u),
Z. M´Odrić, H. Kovačdć, V. Bilić (ali Yugoslavia): Antibodies for leptospirae
in brown bear in Plitvice Lakes National Park, Yugoslavia (Antitijela na
leptospire kod mrkog medvjeda u NP Plitvička jezera),
B. Jamnick y (Yugoslavia), Đ. Hu b e r (Yugoslavia): On blood profile of
brown bears in Croatia, Yugoslavia (Krvna slika mrkih medvjeda u Hrvatskoj),
Z, K o z a r i ć, V. Juki ć-B restovac, H. Gomerčić, Đ. H u b e r (ali
Yugoslavia): Histochemical observation on the gastroenemius muscle (pars medialis)
of the brown bear (Histokemijska zapažanja na mišiću gastroknemiusu mrkog medvjeda).


Sva priopćenja na konferenciji bit će nakon recenzije objavljena u posebnom
Zborniku radova IBA u Sjedinjenim Američkim Državama.
Prema dr Đuri Huberu, predsjedniku Organizacijskog komiteta konferencije,
na plitvičkom skupu istraživača medvjeda donesena je slijedeća rezolucija:


1. Preporuča se oko Nacionalnog parka »Plitvička jezera« ustanoviti široku
zonu izuzetu od odstrela medvjeda kako bi se omogućilo postojanje nelovljene populacije,
vjerojatno jedine u Evropi koja bi opstajala potpuno na prirodnim zakonitostima.
Takva populacija od neprocjenjive je važnosti za zaštitu vrste i znanstveno
istraživanje.
2. Upozorava se, da se ne bi smjelo ni u jednoj evropskoj zemlji koristiti otrove
za lisice i drugu nezaštićenu zvjerad u kampanji borbe protiv bjesnoće, zbog opasnosti
da stradaju već ugroženi medvjedi.
3. Apelira se na donošenje propisa o zabrani korišćenja medvjeda za zabavu
ljudi (dresirani medvjedi Roma).
Alojzije Frković