DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 55     <-- 55 -->        PDF

KOLOKVIJ O BUKVI U SLAVONSKOJ POŽEGI
1985. GODINE


U organizaciji Asistenstske sekcije Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
od 22. do 24. studenoga 1985. godine na području nastavno-pokusnog objekta
Fakulteta »Velika« na Papuku održan je »kolokvij o bukvi«. Kolokvij je održan
ne samo podrškom Fakulteta nego i uz suradnju sa Šumarskim gospodarstvom,
odnosno OOUR-om za uzgoj i zaštitu šuma RO »Slavonska šuma«, u Požegi i drvnoprerađivačkom
radnom organizacijom »Spin Valis« u Slavonskoj Požegi. Na
kolokviju sudjelovalo je 29 učesnika sa Šumarskog fakulteta u Zagrebu, Iß iz Šum.
gospodarstva Slavonska Požega te pet iz FiO »Spin Valis«.


Na kolokviju održano su 24 referata od kojih je 18 objavljeno u posebnoj
knjizi »Kolokvij o bukvi«. U knjizi ne nalaze se predavanja (prema redosljedu
izlaganja) :


Prof. dr. Branimir P r p i ć, dipl. inž.: Ekološko-biološke značajke obične
bukve.
Mr. Andrija Vranković , dipl. inž.: Pedološke prilike bukovih sastojina nekih
lokaliteta u SRH s posebnim osvrtom na Duboku,
Mr .Josip Vukelič , dipl. inž.: Šumska zajednica bukve na Papuku s posebnim
osvrtom na područje NPŠO Velika.
Prof. dr. Slavko M a t i ć. dipl. inž.: Strukturne karakteristike bukovih šuma i
njihov utjecaj na gospodarenje,
Mr. Radovan Križan e c, dipl. inž.: Debljinski prirast obične bukve zaražene
patogenim gljivama, i


Vencl V o n dr a , dipl. inž.: Sastavljanje planova sječa, procjena potrebnog radnog
vremena, goriva i maziva za sječu i izradu uz primjenu elektroničkog računala.


Ostala predavanja navedena su u prikazu knjige »Kolokvij o bukvi«, koji se
nalazi u ovom broju Šum. lista.


Kolokvij (savjetovaije) sastojalo se od teoretskog i od terenskog dijela. U teoretskom
dijelu izloženi su referati nakon čega je uslijedila panel diskusija o problematici
ophodnje, sječivog promjera, kvalitete bukovih šumskih proizvoda i zavisnosti
kvalitete drva o rokovima isporuke. Na terenu je prof. dr. D e k a n i ć izložio
rezultate 20-godišnjeg istraživanja prirodnog pomlađivanja bukovih sastojina
turnusom progalne ili svijetle prorede mjesto klasične oplodne sječe na pokusnim
plohama u Dubokoj a zatim su pregledani rezultati njegovanja mladih bukovih
sastojina Nastavno-pokusnog šumskoog objekta Velika.


Bukva je dugo vremena bila pastorče, pa se iz mješovitih sastojina nastojala
izbaciti ne računajući na njezin ekološki značaj za cjelokupnu smjesu. Razlog je
bio, u tome. što se tek neznatna količina bukovine koristile kao tehničko odnosno
industrijsko drvo, dok je pretežni dio korišten za ogrjev. Stoga se kod većih eks


555