DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 49     <-- 49 -->        PDF

STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI


INVENTARIZACIJA I NADZOR UGROŽENIH ŠUMA


Konferencija IUFRO S4.02, S6.05, 19—24. 08. 1985. Zürich, Švicarska


Konferencija je organizirana kao zajednička za radne grupe IUFRO-a S4.02,
»Inventarizacija šumskih bogatstava« i S6.05 »Daljinska istraživanja«, uz suradnju
Saveznog švicarskog instituta za šumarska istraživanja, Birmensdorf, te Odjelu
za šumska bogatstva FAO, Rim. Glavni organizator je bio dr. Paul S c h m i d-
H a a s, agilni predstojnik radne grupe IUFRO S4.02, a bilo je prisutno 174 šumarska
znanstvenika i stručnjaka iz cijelog svijeta. Na Konferenciji je prezentirano 69
predavanja i priopćenja, koji su svi objavljeni u knjizi izdanoj početkom 1986. god.
Publikacija je broširana, sadrži 405 strana, formata A4, a može se uz cijenu od
SFR. 44.—, nabaviti kod F. Flück-Wirth, Buchhandlung, CH — 9053 Teufen, Switzerland.


Najvažniji problemi o kojima se je na konferenciji raspravljalo bile su:


— Nadziranje zdravstvenog stanja šuma u industrijaliziranim zemljama,
— nadziranje šuma i šumskih površina u tropima.
— prilog aerosnimaka i skanerskih podataka za nadziranje šuma, i
— praktične i efikasne metode uzimanja uzoraka, izmjere, procjene i obrade
podataka u inventarizaciji šuma.
Na konferenciji su prisutni stručnjaci i znanstvenici iz cijelog svijeta jednoglasno
prihvatili REZOLUCIJU o stanju šuma u svijetu, koja je tiskana na početku
publikacije na svim službenim jezicima IUFRO i koju navodimo u cijelosti.


Šuma je u opasnosti širom svijeta


Sume su u opasnosti i u industrijskim zemljama i u zemljama u razvoju. Odnosi
uzroka i posljedica vrlo su složeni i još nisu potpuno istraženi. Jasno je međutim
da je djelovanje onečišćenja zraka u mnogim industrijskim zemljama najveći
uzročnik. Krčenje i degradiranje šuma, uvjetovano siromaštvom, su glavni uzročnici
u zemljama u razvoju.


Nekontrolirano liskorišćivanje i gola sječa smanjuju u mnogim slučajevima
produktivnost, unišavaju osnove opstanka, ubrzavaju eroziju i napredovanje pustinja.
U industrijskim zemljama, a i zemljama u razvoju, došlo se do kritične
granice, iza koje više neće biti moguće popraviti stanje šuma, vitalnog dijela našeg
okoliša.


Ovaj neželjeni razvitak mora biti zaustavljen ili najmanje usporen. Potrebne
mjere zahtjevat će velike, nepopularne žrtve. Zato donosioci odluka moraju raspolagati
s ispravnim i sveobuhvatnim informacijama o stvarnom stanju stvari. U
tom smislu su inventarizacija, te nadzor i praćenje stanja, postali neophodno sredstvo
u šumarskoj politici i praksi.