DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Stan a Vukovac : Sličnost ´i razlike u književnom stvaralaštvu Josipa i Ivana
Kozar ca


Katic a C o r k a 1 o : Psihološke novele Josipa Kozarca
Stilske vrijednosti stručnih radova Josipa Kozarca
Po podne je održan šumarski dio simpozija pod rukovođenjem prof. dr Dušana
Klepca.


Održani su ovi referatii:


Duša n Klepac : Retrospektiva i perspektiva šuma hrasta lužnjaka


Mirko Vidakov´ić — Ivo Trinajstić: Varijabilnost i oplemenjivanje
hrasta lužnjaka


Iva n Spaić : O sušenju poljskog jasena


Branimi r Prpić : Josip Kozarac — urednik Šumarskog lista


Đur o Rauš : Josip Kozarac — preteča suvremene znanosti o šumskoj vegetaciji


Sim e Meštrović : Josip Kozarac i zaštita šume hrasta lužnjaka


Mirk o Andrašek : Program razvoja Radne organizacije šumarstva »Slavonska
šuma« Vinkovci, od 1986. do 1990. godine


Književnici Rafo Bogišić i Nedjeljko Mihanović s profesorom šumarstva Dušanom
Klepcem položili su cvijeće na grob Josipa Kozarca na groblju u Vinkovcima.


Na večer su učesnici simpozija posjetili izložbu rukopisa i fotografija Josipa
Kozarca u Vinkovačkoj biblioteci.


Predsjednik Izvršnog Vijeća skupštine općine Vinkovci Adam Adžić priredio
je za učesnike svečani prijem a »Slavonska šuma« — ing. Koščević — ponud;la je
učesnicima svečanu večeru.


Drugog dana održana je ekskurzija u Šumariju Vrbanja.


Prof. đr Dušan Klepac


II. BIBLIOGRAFIJA NEKROLOGA O JOSIPU KOZARCU
Društvo javnih radnika, koji su se istakli na dva, pa i više, područja, malobrojno
je ne samo u nas nego u svijetu. U to društvo spada i Joslip Kozarac,
šumar i književnik. O tome svjedoči ne samo netom održani znanstveni skup o
80-oj godišnjici smrti u organizaciji JAZU-a u Vinkovcima nego i odjek njegove
smrti u tadanjem javnom životu i tisku, pa i kasnijih godina.


O Josipu Kozarcu kao književniku i o njegovim djelima od 1906. do 1945. godine
objavljeno je blizu 150 napisa od čega 42 nekrologa u raznim listovima.*
Pod naslovom »Josip Korazac« mekrolozi su objavljeni u novinama li časopisima:


1. Agramer Tagblatt, XXI/1906, Nr 191, str. 1,
2. Die Drau, XXXIX/1906, Nr. 100. str. 6 n Nr. 101, str. 2—3,
Prema podacima Bibliografske kartoteke Jugoslavenskog leksikografskog zavoda »Miroslav
Krleža-u Zagrebu.