DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1986 str. 45     <-- 45 -->        PDF

OBLJETNICE


80-GODIŠNJICA SMRTI JOSIPA KOZARCA


I. ZNANSTVENI SKUP
Josip Kozarac — književnik i šumar, Vinkovci 19. i 20. prosinca 1986.
u povodu 80-godišnjice smrti


KOZARAC JOSIP, šumarski inženjer ;i književnik. Rođen u Vinkovcima 18.
III 1858, umro u Koprivnici 21. VIII 1906. Šumarske znanosti završio je na Visokoj
školi za kulturu tla u Beču (Hochschule für Bodenkultur in Wien) 1875. do 1879.
Nakon završenog školovanja usavršava se u praktičnom šumskom gospodarstvu
u Vinkovcima gdje radi kao1 šumarski vježbenik pune četiri godine da bi u svojoj


27. godiini preuzeo dužnost upravitelja državne šumarije u Lipo vi j anima gdje je
l´adio i djelovao od 1885. do 1895. Zatim nastavlja svoju šumarsku karijeru u
Vinkovcima narednih desetak godina. U svojoj 48. godini umre, dakle, pred 80
godina. Tijekom svog službovanja Kozarac je upoznao u detalje slavonsku šumu
koju je stručno i pjesnički do sada -najljepše opjevao u »Slavonskoj šumi«, 1888.
Kao stručni pisac i urednik Šumarskog lista (1896 — 1898) obradio je mnoge šumarske
probleme i zacrtao smjer naprednog šumarstva: poznavanje biologije šumskih
vrsta drveća, šumarska ekologija, uzgoj mješovitih šumskih sastojina, intenzivno
prorjeđivanje, znanstvena istraživanja na stalnlim pokusnim plohama itd.
Današnje vrijedne i lijepe stogodišnje hrastove sastojine u gospodarskoj jedinici »Josip
Kozarac« rezultat su oplodnih sječa koje je svojevremeno prvodio taj napredni
šumar.
Dne 19. i 20. prosinca 1986. održan je u Vinkovcima znanstveni skup u povodu
80-godišnjice smrti Josip a K o z a r c a. Skup je organizirao Centar za
znanstveni rad JAZU u Vinkovcima (upravitelj: dr Katica Čorkalo, voditelj: izvanredni
član JAZU, prof. dr Dušan Klepac) uz financijsku pomoć općine Vinkovci,
»Slavonske šume«, drvne industrije »Spačva«, Trgovine INA i Jugobanke.


U ime Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti skup je pozdravio d
otvorio njezin potpredsjednik akademik Mari n Franičević .
Nakon više pozdravnih govora prof. dr Matko Peić preuzeo je rukovođenje
književnim dijelom ovog skupa. Održana su ovi referati:
Matk o Peić : Suma u hrvatskoj knjfževnostii slavonske regije od XV do XIX
stoljeća
Dubravko Jelčić: Josip Kozarac danas
Nedjeljko M i h a n o v i ć : Struktura realizma u pripovijetki »Tri dana kod
sina«


Mi r o s 1 a v Š i c e 1 : Kozarčeva «Oprava« kao model predmodernističke proze


P a vi e Blažek : Model i aktualnost proze Josipa Kozarca — »Tri dana kod
sina« d »Rodu u pohode«