DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Prvo radno mjesto u svojstvu šumarskog
pripravnika dobiva u Šumariji Mrkopalj
18. svibnja 1976. Nije mu trebalo
dugo da svoja teoretska znanja uspješno
primjeni u praksi, da samostalno vodi
ekipe doznačivača stabala, da samoinicijativno
i uspješno priđe novom oblikovanju
sastojina, da unošenjem sadnog materijala
uskoči ´tamo gdje je priroda zakazala.
U susjednu Šumariju Ravna Gora
odlazi 5. studenog 1980. Iako su mu i
dalje uzgajanje i zaštita šuma osnov rada
tu mu je, radi pojačano uvođenje mehanizacije
u fazu privlačenja drvnih sortimenata,
dodijeljen i resor pripreme
rada. Nakon dvije godine, 18. studenog
1982. sada već kao afirmirani mladi stručnjak
prihvaća se nimalo lake dužnosti


— upravitelja Rasadnika Delnice u Kuželju
(Kupska dolina). Tijekom trogodišnjeg
rada ovaj je mali ali vrijedan kolektiv
doživio pravu renesansu. Od vječnog
gubitaša stvorio je čvrstu Osnovnu
organizaciju udruženog rada koja je, uz
osnovnu djelatnost na proizvodnji sadnog
materijala, bila i uspješan izvođač
većine radova na pošumljavanju i njezi
šuma delničkog gospodarstva. Reorganizacijom
šumarstva od 1. siječnja 1985.
najprije radi u Fužinama u svojstvu koordinatora
uzgoja OOUR za uzgoj i zaštitu
šuma Delnice a od 18. ožujka 1986. pa
do svoje prerane smrti u Odjelu za razvoj
Radne zajednice Zajedničkih službi
u Delnicama.
Ni u svoje slobodno vrijeme nije mirovao.
Kao agilni član mjesnog Lovačkog
društva »Tetrijeb« Delnice-Mrkopalj pok.
inž. Vladimir Hilak posebnu je pažnju
posvećivao problematici racionalnog gospodarenja
autohtonom divljači zalažući
se istovremeno za unošenje novih vrsta.
Autor je brojnih lovnogospodarskih osnova
za više goranskih i primorskih lovišta,
koje su pri stručnom ispitivanju
redovno dobivale najviše ocjene. Stručno
je razradio koncepciju unošenja i izlovljavanja
divljači, kao vida pasivne zaštite
zeca, te gaterskog uzgoja muflona


na lokalitetu Marija Trošt. Smrt ga je
zatekla na dužnosti predsjednika Saveza
lovačkih društava općine Delnice.


Pokojni inž. Vladimir Hilak, s kojim
smo radili i drugovali, ostat će nam svima
u trajnoj uspomeni. Goransko šumarstvo
i lovstvo, a posebno delničko
Šumsko gospodarstvo, njegovom smrću
gubi jednog vrijednog suradnika i požrtvovnog
radnika, koji je svojim stvaralačkim
radom doprinio napretku gospodarenja
šumom i divljači. Smrt inž. Hilaka
posebno je teško pala zaposlenima u
Rasadniku Delnice u Kuželju. Na stranicama
»Goranskog lista« u spomen svom
dojučerašnjem upravitelju objavljene su
ove njihove misli:


»Zajedno smo radili tri godine, tri teške
godine za opstanak Rasadnika. Vjerovali
smo u njega i on u nas. Rasadnik
je bio mali a mi rekonvalescenti. Njegovim
radom, upornošću, snagom volje i
stručnosti Rasadnik je prerastao u snažan
i zdrav kolektiv a mi njegovi radnici
od bolesnika zdravi i jaki ljudi, prije
svega radini. Nije bilo samo problema
poslovne prirode već i onih ljudskih,
osobnih. Rješavao ih je sve mirno i strpljivo,
jer je bio čovjek bez mane, čovjek
samo s vrlinama«.


Na gradskom groblju u Delnicama pri


likom pogreba njegovih posmrtnih osta


taka 19. srpnja 1986. dirljivim riječima


oprostili su se od pokojnika u ime Šu


marskog fakulteta Dr Dominik Raguž, u


ime Lovačkog društva »Tetrijeb« Delni


ce-IVlrkopalj Rudolf Vanoina a u ime Go


ransko primorskog šumskog gospodar


stva Delnice inž. Milan Zdjelar..


Radnici Rasadnika oprostili su se na


poseban način. U kanjonu izvorišnog di


jela rijeke Kupe jednu parcelu, nekad


obraslu grmljem i korovom, zaslugom


pokojnika i njegovih vjernih »rasadniča


ra« ,danas krasi 500 tisuća sadnica smre


ke namijenjenih pošumljavanju. Ta par


cela, nekad Golčka loka, od sada se zo


ve Hilakova loka.


Neka je hvala i slava pok. inž. Vladi


miru Hilaku! A. Frković


499