DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Posebne zasluge ima na unapređenju
brzorastucih vrsta topola i četinjača. Tako
je pod tehničkim rukovodstvom i aktivnom
suradnjom na području bivših
Šumarija Koprivnica, Đurđevac, Repaš,
Kloštar i Sokolovac podignuto oko 1200
ha plantaža brzorastucih vrsta topola i
vrba, te oko 1300 ha brzorastucih kultura
četinjača posebno ariša, borovca, bora,
smreke i duglazije.


Bio je idolopoklonik šumarske struke
i kao takav je posebno radio na čuvanju
šuma i očuvanju ljudskog okoliša od zagađenja.


Kao inspektor Skupštine općine Koprivnica
nastavio je radove na gore navedenim
područjima do 1971. godine kada
je po potrebi službe premješten u Privrednu
komoru Bjelovar. U Privrednoj
komori radi na razvoju i objedinjavanju
šumarstva i drvne industrije bjelovarske
regije.


U svojem radu posebno se istaknuo
kada je dolaskom u Koprivnicu 1960. go-


VLADIMIR HILAK
dipl. inž. šumarstva


dine aktivno radio u Šumarskom društvu
Koprivnica te je bio i predsjednik
Društva 1960. do 1967. godine. Kao predsjednik
i član zdušno izvršava sve svoje
radne obaveze i društvene zadatke Šumarskog
društva.


Kao čovjek je bio prijazan i prema
svima pristupačan. Zvali su ga doktor
»duša« jer je bio pažljiv i imao je uvijek
vremena da svakog prijazno primi i
sasluša.


Ovih nekoliko redaka u veoma kratkom
obliku opisuju jedan plodan i uspješan
životni put našeg vrlog druga- šumara,
u prvom redu, a zatim i borca za
ljudska prava.


Spadao je u prvu poratnu generaciju
šumara koja je nesebično prionula radu
na obnovi popaljene zemlje i početno
uhodavanje šumarstva u današnju naprednu
privredu.


Neka je vječna slava šumaru inž. Vinku
Škorjancu!


Rudolf Tomek, dipl. ing. šum.


Iz redova goranskih šumara neočekivano
je 17. srpnja 1986. nestao, stradavši
u prometnoj nesreći u Zagrebu, jedan
mladi šumarski stručnjak pun htijenja
za stvaralačkim radom i napredovanjem,
diplomirani inžinjer šumarstva Vladimir
Hilak.


Iako rođen u Slavonskoj Požegi (5 IV
1951.). kao sin šumara, praktički je cio
njegov život i rad vezan za Delnice i
za jednu organizaciju — Šumsko gospodarstvo
Delnice. Tu, u srcu Gorskog kotara,
okončava Srednju šumarsku školu
a travnja 1976. šumarske znanosti na Šumarskom
lakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Kako se za vrijeme studija, a i kasnije
u praksi, posebno zanimao za lovstvo
1985. godine upisuje na beogradskom
Šumarskom fakultetu postdiplomski
studij iz ove oblasti, uspjevši da neposredno
prije svoje tragične smrti položi
prvi ispit iz ekologije divljači.