DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 91     <-- 91 -->        PDF

IN MEMORIAM


VINKO ŠKORJANEC,
dipl inž. šum.


Životni put dipl. inž. šumarstva Vinka
Škorjanca počeo je 1918. godine a završio,
kao posljedica bolesnog srca, 3. ožujka
1986. godine u rodnoj Koprivnici.
U Koprivnici polazi osnovnu i srednju
školu (realnu gimnaziju) i nakon položenog
ispita zrelosti 1937. godine upisuje
šumarstvo na Gospodarsko-šumarskom
fakultetu u Zagrebu. Studij apsolvira
1941. godine, ali zbog ratnih rata diplomira
1947. godine.


Po apsolvenciji, tj. 1941. godine zapošljava
se u Šumariji Koprivnica b. Đurđevačke
imovne općine ali je radi zastupanja
naprednih ideja proganjan i završava
u ustaškom zatvoru u Koprivnici.
Škorjanec se, naime, još kao student
odlučio za napredni pokret, što mu
je odredilo i čitav životni put.


Po Oslobođenju, od 22. svibnja 1945.
godine uključuje se u rad Narodnooslobodilačkog
kotarskog odbora (NOOK) u


Koprivnici kao referent za šumarstvo, a
od 6. veljače 1946. do 31. ožujka 1947. godine
bio je na dužnosti upravitelja Šumarije
u Sokolovcu. Na obim dužnostima
posebno je radio na obnovi ratom
opustošene zemlje odnosno na obnovi
popaljenih seljačkih domova u selima
na obroncima Kalnika.


Nakon diplomiranja po potrebi službe
premješten je u Šumariju Zavalje (Lika),
gdje također predano radi na obnovi popaljenih
sela i na organizaciji čuvarske
službe u tadašnjim poratnim prilikama.
Mora se posebno naglasiti, da su tadašnji
uvjeti rada bili neusporedivo teži
nego li danas. Uvjeti smještaja i prehrane
bili su kao u ratno doba, a na teren
se odlazilo pješice i dnevno pješačenje
i tridesetak kilometara nije bila rijetkost.


Iz šumarije Zavalje premješten je ubrzo
u Građevinsku sekciju u Plaškom u
kojoj radi od 20. veljače 1948. do 31. kolovoza
1954. godine. U Građevinskoj sekciji
zaposlen je na projektiranju i gradnji
šumskih prometnica. Prva je njegova
prometnica magistralni potez šumske
pruge Plaški — Krasnica dužine 12 km,
koja je kasnije pretvorena u magistralnu
liniju šumskih cesta. Slijede šumske
ceste za predjele Javornik, Čorkova uvala,
Bršljanovica, Titra i druge na području
Šumskog gospodarstva Gospić i Š.


g. Ogulin.
Ljubav prema rodnom kraju vraća ga
u Koprivnicu te od 1. srpnja 1960. do
1963. godine radi u Šumsko-poljoprivrednom
kombinatu. U tom Kombinatu unapređuje
šumarstvo te sudjeluje na osnivanju
rasadnika Močile površine 12 ha
koji rasadnik služi za pošumljavanje crnogoričnim
vrstama drveća na području
podravske regije.