DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 86     <-- 86 -->        PDF

ČLANOVI ŠUMARSKOG DRUŠTVA ZAGREB U INDUSTRIJI
»BILOKALNIK« I U ŠUMI »REPAŠ«


Grupa od 19 članova Društva ITŠDI Zagreb, pretežno umirovljenika, posjetila
je 11. lipnja o. g. u Koprivnici SOUR »Bilokalnik« i OOUR Uzgoj i zaštita šuma
Šumskog gospodarstva »MOJICA BIRTA«. Polazak iz Zagreba bio je brzim vlakom
»Maestral« u 7,15 sati i nakon nešto više od sata vožnje stigli smo u Koprivnicu.
Na željezničkoj stanici dočekali su nas predstavnici Društva ITŠDI Koprivnica
dipl. inž. Stjepan I v k o v i ć, zamjenik glavnog direktora SOUR-a »BILOKALNIK
« i dipl. ing. Savo Preradovič , upravitelj Poslovne jedinice Đurđevac
OOUR-a Uzgoj i zaštita šuma u Koprivnici.


Po dolasku uputili smo se u koprivničke proizvodne prostore »BILOKALNIKA
« preko stovarišta trupaca i pilane a detaljnije razgledali smo OOUR građevne
stolarije — proizvodnje vratiju, proizvodnju papirnate ambalaže OOUR »Hartmann
« (kojoj je sirovina gotovo isključivo stari papir) te OOUR proizvodnje talasastog
kartona i kartonske ambalaže. U OOUR-u »Hartman« proizvodnju iscrpno
je prikazala šef proizvodnje drugarica Milica Buhin , dipl. inž.


Nakon pregledavanja proizvodnih pogona bio je doručak u restoranu društvene
prehrane, na kojem je kolega Ivković — »arhiv Bilokalnika«, jer je, kao suosnivač,
od prvog časa zaposlen u toj radnoj organizaciji — prikazao početak
rada i sadanje stanje »Bilokalnika«.


SOUR »BILOKALNIK«, započeo je inž. Ivković, kombinat je u čijem se sustavu
nalazi drvna industrija, građevna stolarija, proizvodnja papirne ambalaže,
ciglana te ugljenokopi u bilogorskokalničkoj i podravskoj regiji.


Početak datira u 1957. godini, kada je »BILOKALNIK« osnovan kao šumsko-
industrijsko poduzeće sjedinivši malu, tada, kotarsku pilanu u Koprivničkim Bregima
a zanatsko poduzeće »ORAH« u Koprivnici. Tijekom 30 godina »BILOKALNIK
« razvio se, relativno brzo, u veliki kombinat sa šest radnih organizacija i nekoliko
proizvodho-obračunskih jedinica.


Radna organizacija »prerada drva« ima tri pilane: u Koprivnici (kapaciteta
40—45 000 m3), u Đurđevcu (kapaciteta 40 000 m3 trupaca i 10 000 m3 tanke oblovine)
i u Pitomaču (kapaciteta 10 000 m3 trupaca). U sklopu ove Radne organizacije
nalazi se i finalna proizvodnja u OOUR-ima »JAVOR« u Križevcima, »GAJ« u Pitomači,
»I. BREKO« u Đurđevcu te tvornica vrata u Koprivnici.


Radna organizacija »Industrija papirne ambalaže imade četiri OOUR-a:
»Hartman« za proizvodnju ambalaže za prehranbene artikle (jaja, meso, povrće)
i talasastog kartona i ambalaže u Koprivnici (što smo vidjeli), ambalaže od plastike
i stiropora u Glogovcu te proizvodnju papirnatih vreća u Borovljanima.


Nadalje su Radna organizacija »Koprivnički ugljenokopi« i R. O. »USLUGE«
sa četiri OOUR-a: »Energetika«, »Tehničke usluge«, »Transport« i Radna zajednica
SOUR-a.