DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 84     <-- 84 -->        PDF

6. V 1963. Organizacija šumarstva i drvne industrije u okviru
7-godišnjeg plana razvitka privrede Stjepan Ivković
9. IX 1964. Novi zakon o šumama Ante Kvaternik i
Andrija Kramar
11. XII 1964. Kretanja u šumarstvu (integracija) Vinko Škorjanec
30. I 1965. Integracija Rasprava
5. XI 1965. Zakoni i propisi o šumama Vinko Škorjanec
18. V 1966. Novi nacrt Zakona o šumama Vinko Škorjanec
9. III 1970. Integracija Rasprava
24. XI 1971. Ustavni amandmani Zdravko Gazdek
´ III 1978. FormiranjeHrvatskoj
novih šumsko-privrednih područja u
Tomislav Krnjak
1. IV 1978. Nacrt prijedloga Društvenog dogovora o utvrđivanju
šumskoprivrednihHrvatska
područja na području SR
Andrija Kramar
12. IX 1978. Formiranje privrednih područja i OOUR-a Šumarstva Andrija Kramar
26. II 1981. Nacrt prijedlogaŠumama
za izmjene i dopune Zakona o
Zdravko Gazdek
4. III 1982. Izmjene i dopune Zakona o šumama Zdravko Gazdek
16. VII 1982. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
šumama Andrija Kramar


10. RAZNE TEME I IZVJEŠTAJI
XII 1956. Popularna predavanja o uzgoju kanadske topole s
dia filmovima


13. II 1957. Izvještaj s plenuma Šumarskih klubova
Stjepan Ivković
15.
I 1958. a) Dojmovi s I Kongresa radničkih savjeta
Stjepan Ivković
Jugoslavije


Andrija Kramar


b) Šumarstvo Poljske


27.
II 1958. Izvještaji delegata s godišnje skupštine Saveza
šumarskih društava Hrvatske održane u Opatiji
16.
VI 1958. Izvještaj o III Kongresu Saveza IT šumarstva i
drvne industrije održanog na Bledu Andrija Kramar
28. VII 1959. Utisci s puta po SSSR
Andrija Kramar
15. IX 1959. Povodom 40. godišnjice KP Jugoslavije
Stevo Dulikravić
9.
VII 1960. Izvještaj s godišnje skupštine Saveza šumarskih
društava Hrvatske
28.
VI 1962. Izvještaj s IV Kongresa Saveza ITŠD1 održanog u
Opatiji Vinko Škorjanec
17.
I 1963. Film o plantažama topola prikazan u Narodnom
sveučilištu u Koprivnici
2.
III 1963. Izvještaj s III Plenuma Saveza ŠD održanog u
Velikoj
11.
XII 1964. a) Izvještaj o Plenumu Saveza ŠD održanom u
Strmcu,
b) Zaključci S3. Skupštine Saveza šumarskih
društava Hrvatske održane u Karlovcu Vinko škorjanec


29.
VI 1965. Izvještaj s Plenuma Saveza ŠD Hrvatske održanog
u Bjelovaru Vinko Škorjanec
3.
VI 1965. Govor potpredsjednika Saveza inženjera i tehničara
Hrvatske Boris Bakrač