DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 81     <-- 81 -->        PDF

ISKAZ ODRŽANIH PREDAVANJA I IZVJEŠTAJA U ŠUMARSKOM DRUŠTVU KOPRIVNICA
OD 1957. DO 1986.


DATUM TEM A
PREDAVAČ


I. PODRUČJE UZGOJA T NJEGE ŠUMA
29. VI 1957.
Potreba povećanja areala pitomog kestena u nas Rudolf Tomek
16. VI 1958.
Njega mladika i guštika Rudolf Tomek
19. VI 1963.
Uzgoj oraha Ante Kvaternik
14.
XII 1965. Dosadašnja iskustva i problemi uzgoja oraha i
budući rad Ante Kvaternik
12.
VI 1970. Konverzija grabovih panjača introdukcijom
četinjača Žarko Hajdin
25. XI 1970.
Joha i problematika njezinog uzgoja Ante Kvaternik
13.
X 1972. JARA: konverzija sastojina listača u sastojine
Marija Tomek
četinjača


16. XI 1976.
Primjena genetike i oplemenjivanja šumskog drveća
Prof. Ekberg, Švedska
u svijetu i kod nas


Marija Tomek


12. VI 1977.
Primjene nove tehnologije u obnovi šuma
Tibor Balint


2. II 1981.
Hrast
PODRUČJE RASADN1CKE PROIZVODNJE


9. V 1959. Prijedlog za osnivanje rasadnika četinjača Močile Rasprava
26. VI 1959. Rasadnik topoia u Gabajevoj Gredi Pregledavanje
29.
27.
VI]
V
1960.
1964.
šumski rasadnici i proizvodnja sadnica.i) Rasadnik Močilo — proizvodnja sadnica četinjača
Ivan Kovač
Andrija Kramar
b) Rasadnička proizvodnja listača N. Suhan
5. X 1973. Zaštita u rasadniku Močile Marija Tomek
5. \ 1973. a) Pregled rasadnika i strojeva za obradu Franjo Bardek
b) Tretiranje rasadnika zaštitnim sredstvima Franjo Bardek
3. PODRUČJE PLANTA21RANJA I KULTURA BRZOG RASTA
1. XII 1956. Uzgoj brzorastućih vrsta Stjepan Ivković
9. V 1959. Unošenje četinjača u prigorske šume listača Rudolf Tomek
15. IX 1959. Regeneracija nizinskih šuma Josip Župan
24. IX 1960. Podizanje plantaža topola u nas s osvrtom Andrija Kramar i
plantaže u Italiji Luka šabarić
27. V 1964. Suvremene metode uzgajanjapovećanja prirasta
šuma u svrhu
Luka šabarić
9. IX 1964. Analiza plantažiranja topolom s osvrtom na Tibor Balint
3. VI12. VI8. VI
1965.
1970.
1971.
dosadašnji ekonomski razvoj
Unošenje četinjača u klasične šume listača
Melioracija i oćetinjavanje Pandurovog jarka
Unapređenje topolorstva
(Zajednički sastanak Šum. društava Bjelovar i
Koprivnica u Đurđevcu)
Marija Tomek
Vinko Škorjanec
Dr Ivo Hcrpka
3. VI 1972. LEPA GREDA: Plantažiranje nakon 10 godina Janoš Pintar
25. IV 1980. Najnovija dostignuća u plantažnom uzgoju topola Franjo Kolar
25. IV 1980. Dostignuća u uzgoju vrba u Italiji Ignacije Kozjak
25. IV 1980. Plantaža ariša JARA Marija Tomek i
Ignacije Kozjak
487