DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 80     <-- 80 -->        PDF

Šumarsk e zabav e i društvene večeri su također učvrstile drugarstvomeđusobnu povezanost članstva.
Savezu društava ITŠD Hrvatske u Zagrebu dugujemo zahvalnost za povezivanje,
usmjeravanje i prenos svih stručnih i političkih događaja.
Na kraju, analizirajući 30 godina rada Društva, možemo ustvrditi da je postiglo
svoj cilj. Mnogo toga je urađeno, ali mnogo toga je još ostalo za uraditi.


II UTJECAJ ŠUMSKIH VODA NA SUŠENJE ŠUMSKOG DRVEĆA


O utjecaju podzemnih voda na sušenje šumskog drveća iscrpni referat podnio
je prof, dr Ivo D e k a n i ć. Nakon referata ponovo je oživjela rasprava o problemu
ekološke katastrofe koja čeka šumu Repaš zbog izgradnje hidrocentrale. Iznesena
je i činjenica da je projektantima bilo najlakše projektirati kroz šumski kompleks,
gdje nema problema eksproprijacije i sitnih posjednika, ne vodeći računa da je
šuma Repaš jedina i najljepša i najvrednija i najsačuvanija šuma uz Dravu.


Susjedni šumari Mađari, takve šume, a ni približno takve, nemaju u čitavoj
Mađarskoj, nemaju je ni Austrijanci, a ni zemlje nizvodno niz Dunav do ušća u
Crno more. Jedino su još slavonske šume uz Savu takve kvalitete.


Šumari — delegati zaduženi su da problematiku ponovo pokrenu pred nadležnim
političkim forumima.
* * *


Po završetku radnog dijela proslave uslijedila je zakuska i veselica i tako zaključena
svečanost proslave.
Rudolf Tomek «lipi. inž.