DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 79     <-- 79 -->        PDF

mah prihvaćali novitete i racionalizaciju rada što je sve popraćeno prigodnim temama,
obilaskom i usavršavanjem.


Plantažiranj e i očetinjavanje su prihvaćeni posebnim entuzijazmom. Plantaže
su u periodu 1957—1965. podignute na 1248 ha i to u Šumariji Repaš 426 ha,
Šumariji Koprivnica 131 ha, Šumariji Đurđevac 428 ha i Šumariji Kloštar 263 ha.
Nešto više od te površine podignuto je kultura brzoga rasta, a očetinjavanje izvršeno
na obroncima Kalnika i Bilogore cea 1.300 ha.


Drvn a industrij a je posebno poglavlje u radu i zalaganju članova Društva.
Iz male pilanice Bregi osnovano je 1957. g. SlP »BiioKalnik«, 1960. g. ima
svoj razvojni program, da bi se danas razvilo u Drvni Kombinat najveći u ovom
području. 1960. g. zapošljava 300, danas 4100 radnika. Modernizacija pilane, izgradnja
panelare, mehaničke radionice, furnirnice, kotlovnice, rekonstrukcija električne
mreže, vodovoda, industrijskog kolosjeka.


U Đurđevcu se u sklopu kombinata gradi novi drvno-industrijski kompleks a
u Koprivnici se otvara proizvodnja ambalaže od ljepenke, da bi se 1970. g. pustila
u pogon nova tvornica Hartman ambalaže i tvornica vrata i interijera.


U Glogovcu se otvara »Zaštitni pogon« tvornica konfekcije od valovitog kartona
i plastike sa ciljem da se uposli radnike zatvorenog rudnika u Glogovcu i zaposle
vlastiti invalidi rada.


Tvornica u Đurđevcu razvija se na savremenoj tehnologiji i izgrađuje u pogon
tvornicu masivnog namještaja hrasta.


1979. g. je predana proizvodnja najveći investicioni zahvat u povijesti DIP-a:
nova tvornica Hartman ambalaže, da bi se 1980. g. počelo izgradnjom nove kartonaže
što je do sada najrentabilnije i ekonomski najnaprednija investicija DIK-a.


U pripremi je izgradnja nove tvornice masiva od bukovine kojom se zaokružuje
finalna prerada drveta.


Ambicije daljnjeg razvitka drvne industrije i dalje analiziraju članovi Društva
tražeći nove metode i nove puteve za modernizaciju i usavršavanje svoje proizvodnje.


Lovstv o početo je osnivanjem fazanerije na bivšoj Braunovoj pustari na
Đurđevačkim pijescima i gradnjom valjaonice pilića i volijera. Od početnih 40 000
fazanskih pilića danas je s 80 000 proizvodnja udvostručena uz dodatak 20 000 pačića
i 2 000 jarebica. Lovište se prostire na cea 13 000 ha na području od Drave do Bilogore.


Godišnji plan otstrela iznosi 45.000 fazana, 4.000 pataka, 100 grla jelenske i
120 srneće divljači do 1000 komada zečeva 600 jarebica, 80 komada divljih svinja
i t. d. Lovište posjećuju turisti Njemačke, Austrije, Švicarske i Italije, a posluje
na ekonomskoj osnovi i nema gubitaka.


Ostala djelatnost društva je raznorodna.


Zalaganje za osnivanje DITA je uspješno provedeno, Društvo i DIT do danas
nema prostoriju što otežava razvoj i normalno odvijanje rada Društva.


Stručne ekskurzije, 16 od čega 7 u inozemstvo, su proširivale horizonte
znanja članova Društva i prilagodavanje proizvodnje novim, savršenijim načinima,
a učvrstile su međusobnu povezanost članova i druzeljublje. Posebno se
zahvaljujemo privredi za financijsku pomoć, kojom su omogućene ekskurzije.


485