DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 75     <-- 75 -->        PDF

obraslo drvećem) i prostranim površinama
navodnjavanog tla, na koje se nastavlja
nenavodnjavano.


Demografija jarebice istraživana je u
ravnicama pod cereralijama jugoistočnog
dijela pokrajine, metodom transekata u
terenskom vozilu. Pređeno je 1249 km prilikom
proljetnog (ožujak—travanj) i 887 km
prilikom jesenskog brojenja (rujan—listopad)
u periodul981—1983. Srednja gustoća
obične trčke — 1,21 i 0,83 primjeraka na
100 ha na spomenutim površinama—potvrđuje
vrlo jaki pad brojnosti populacije.
Analiziraju se uzroci tog lošeg položaja
vrste i predlažu mjere za poboljšanje.


Cei ada, J. A.; G a u d i o s o, V. R.:
Ekološka lokalizacija i procjena populacija
i habitata rječnog raka (Austropotamobius
pallipes) u pokrajini Leon


Godine 1983. invertarizirane su populacije
autohtonog raka (Austropotamobius
pallipes), koje su preživjele oboljenje uzrokovano
gljivicom Aphanomyces astaci.
Te su populacije prenesene u vodene tokove
i na druga mjesta gdje se bolest nije
pojavila. Populacije su procjenjivane metodama
markacije i ponovnog lovljenja te
su mjereni najvažniji ekološki parametri
njihova habiteta. Diskutira se o mogućnosti
hvatanja životinja te o početnoj i budućoj
postojanosti tih ostataka populacija.


Gil, L.; Pajares, J.; Garcia de
V i e d m a, M.: Proučavanje primarne
atrakcije kod potkornjaka (Scolytidea,
Coleoptera), štetnika na četinjačama


U šumama pokrajina Madrid i Segovia
proučavana je pomoću staklenih klopki
primarna atrakcija na koju reagiraju potkornjaci
četinjača. Upotrebljeno je 5 tipova
atrakcija: trupci (obični bor s tankom
i debelom korom), grane, etanol, obojeni
trupci i trupci pod crnim pokrovom.
Trupci i grane su vizualne i kemijske
atrakcije, a etanol i pokriveni trupci samo
kemijske.


Kemijski stimulusi iz drvnog materijala
usmjeravaju insekte, a vizualna atrakcija
igra važnu ulogu u prepoznavanju
trofičke sredine.


Dobiveni podaci pokazuju da ima insekata
koji mogu razlikovati oblik i položaj
lovnog stabla. Kromatski stimulusi iglica
pomažu vrstama koje se hrane u granama
da prepoznaju materijal za leglo. Kod vrste
Ips acuminatus ni miris ni obojeni
uzorak ne mogu sami za sebe privući kornjaše,
već je za to potreban učinak kombiniran
od jednog i drugog.


I. Mikloš
481