DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 72     <-- 72 -->        PDF

radnje »Razvojni put eksploatacije šuma
i industrijske prerade drveta u Gostovićkom
podučju«. Dodajemo, ne samo da to
vrijedi za Gostovićki kraj, nego i za cijelu
Bosnu i Hercegovinu. Stoga te radove
treba upoznati »ne samo stručna šumarska
već i najšira javnost«, kako naglašava
Ahmed Biščević u Predgovoru rada
»Organizacija šumarstva u Bosni i Hercegovini
1878 — 1918«. Najšira javnost, a
posebno povijesnicari. ne samo Bosne i
Hercegovine nego i cijele zemlje, kako se
ne bi ponovili tekstovi s ishitrenim ocjenama,
o čemu je bilo riječi i u Šumarskom
listu. **)


Oskar Piškorić


PRIRODA, časopis Hrvatskoga prirodo


slovnog društva,
u brojevima 1—10, šk. god. 1985/86. dcnosi
između ostalih i ove priloge:


ČLANCI


A n đ u s, Ljiljana: Izložba Insekti i
čovek u Prirodnjačkom muzeju u Beogradu


Balabani ć, Josip: Hrvatsko prirodoslovno
društvo i zaštita prirode
C i c n j a k, L i d i j a: Da li je suho stablo
uistinu mrtvo
Gelenčir, Josip: Ljetna predvečerja
bez leta jelenka
Hećimović, Bojana: Pustolovina na
Aljasci ili sladokusac u krznu
K a r i ć, V 1 a d i m i r 2.: Azijski rakunoliki
pas
Kranjce v, Radovan: Gljive trbušarke
Podravine
Kranjčev, Radovan: Žive zamke u
cvjetovima šumarica


** Vidi:


O. Piškorić: Šumarstvo u Enciklopediji hrvatske
povijesti i kulture. Sum. list, 1981., str. 485—
—492., i
O. Piškorić: Acta historico-oecöhomica lugosla
viae. Šum. list 1985., str. 189—198.
Kranjčev, Radovan: Leptiri pod


ravskih pješčara
Kranjčev, Radovan: Zlatna vuga
Kranjčev, Radovan: U drugovanju


s brezama
Kranjčev, Radovan: Lišaj lobaria
Kranjčev, Radovan: Ledenjača
Kochansky-Devide, Vanda: Spi


ridion Brusina
L i s a c, Inga : Kisele oborine u Zagrebu
Lovrić Andrija, Želimir: Osobi


tosti naših kanjona i njihova zaštita


Lukač, Gor dan: O prstenovanju bregunica
čađavica i pčelarica na rijeci
Dravi kod Osijeka


M a r e t i ć, Tomislav: Krpelji prije


nosnici (vektori) borelija
Mikuska, Jozsef: Veliki vranac
Niko li ć, Borna: Otok Lokrum
Silobrčić, Vlatko: Središnja prosla


va 100. obljetnice Hrvatskoga prirodoslovnog
društva
S t i 1 i n o v i ć, B o ž i d a r: Eutrofizacija
Plitvičkih jezera


S k r e b, Nikola : Proslava stogodišnjice
Hrvatskoga prirodoslovnog društva
Vrbek, Boris: Tipovi tala na pedološ


kom prerezu Medvednice
Zlatari ć, Bosiljka: Biokovski botanički
vrt Kotišina


SVIJET U PRIRODI


(priređeno prema inostranim člancima)


Paprikaš od ptica pjevica
Afričke ljubice mogle bi nestati s prirod


nih staništa
Novi nacionalni park u Mađarskoj
SAPO — Prvi nacionalni park Liberije


Proslava 100. obljetnice nacionalnog parka
na Novom Zelandu


Tiha Dolina (Silent Vally) u Indiji proglašena
Nacionalnim parkom


Još jedan problem s unesenim vrstama


478