DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 70     <-- 70 -->        PDF

Radnici zaposleni u Šumarskom institutu
od 1945. do 1985. g., Bibliografija.
Uz 13 fotografija u boji opseg monografija
je 178 stranica.


Iz sadržaja navodimo, da je od 1945.
godine do danas na istraživačkim radovima
izvan Šumarskog fakulteta bilo zaposleno
99 radnika visoke stručne spreme od
kojih danas radi 34 te 120 radnika ostalih
kvalifikacija od kojih danas 51 radnik
(v. prikaz J. Gračana u ovom broju
š. 1.). Zanimljiv je i podatak, da su u tom
razdoblju suradnici Instituta ukupno objavili
870 »naslova« t. j . knjiga, znanstvenih
i stručnih članaka za vrijeme dok
je dotični autor bio na radu u Institutu
(Zavodu). Tako, na pr., u ovoj Bibliografiji
nije naveden četverojezični »Rečnik
šumarskih izraza« A. Radovčića, kojeg je
časopis »Šumarstvo« izdalo 1966. ili rad
Ž. Vrdoljaka »Prilog poznavanju šumske
vegetacije Biokova«, objavljenog u publikaciji
»Acta Biocovica« Vol. II — 1983.,
it. d.


Podatke o »radnicima zaposlenim u Šumarskom
institutu« treba dopuniti, da su
August Horvat, Dušan Jedlowski, Boris
Regent i Žarko Vrdoljak do likvidacije
Instituta za pošuml javan je i krša u Splitu
polovinom 1950. godine radili u tom
Institutu a zatim u Institutu za eksperimentalno
šumarstvo JAZU.


Iako je ova Monografija izdana kao
prigodna, njezina je vrijednost trajna,
kao budući jedan od povijesnih izvora za
poznavanje ove djelatnosti u našem šumarstvu
jer su navedene sve znanstveno-
istraživačke institucije osnovane poslije
1945. godine bez obzira na njihovo trajanje.
To više, što mnogi dokumenti nisu
bili tretirani kao arhivski materijal te su
uništeni. Tako se. na pr., o Institutu za
pošumljavanje i melioraciju krša u Splitu
vjerojatno ne će moći saznati mnogo
više nego je objavljeno u prikazu Jedlowski-
Piškorić: Tri poslijeratne specijalizirane
institucije za pošumljavanje i melioraciju
krša (Šumarski list, 1979., br. 1—3).


Oskar Piškorić


ORGANIZACIJA ŠUMARSTVA U BOSNI
I HERCEGOVINI 1878—1918. I TRI
DRUGA RADA BRANISLAVA
BEGOVIĆA


Posmrtno izdanje neobjavljenih tesktova
i u općoj književnosti rijetko kada se
dogodi prije izdavanja sabranih djela dotičnog
pisca. U stručnoj je to pak izuzetak,
a takav izuzetak su i rukopisi Branislava
Begovića (1902 — 1984), b. profesora Šumarskog
fakulteta u Sarajevu. Naime, brigom
Saveza inžinjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drveta Bosne
i Hercegovine i urednika Ahmeta Biščevića
nakon smrti izdane su 4 radnje Branislava
Begovića:


u 1985. godini »Organizacija šumarstva u
Bosni i Hercegovini 1878 — 1918« i
»Napredni radnički pokret u poduzeću
»ŠIPAD« 1918—1941«,
a u 1986, »Eksploatacija šuma i razvoj industrije
prerade drveta na području Usorsko-
teslićkog regiona za vrijeme austrougarske
uprave u Bosni i Hercegovini« i


»Razvojni put eksploatacije šuma i industrijske
prerade drveta u Gostovickom
šumskom području«.


Tiskanje djela u 1985. godine financijski
su pomogli SIT šumarstva i industrije
za preradu drveta Bosne i Hercegovine i
»Šipad—Jahorina« OOUR Šumarstvo Pale,
a suizdavači djela u 1986. godini su i Radna
organizacija DI Š »Borja« Teslić (za
prvo) a RO šumarstvo i priprema prerada
drveta ŠI P Zavidovići (za drugo).


S ovim broj objavljenih većih radova


o prošlosti šumarstva Bosne i Hercegovine
Branislava Begovića popeo se na sedamnaest
i tako osigurao velik dio gradiva za
sintetički prikaz povijesti šumarstva ovog
dijela naše zemlje. Valja naglasiti, da svoje
radove Begović temelji gotovo isključivo
na izvornoj tj. arhivskoj građi (Arhiva
Bosne i Hercegovine i dr.) a izuzetno
na radovima drugih autora (kao na pr.
knjige L. Dimitza: Die forstlichen Verhältnisse
und Einrichtungen Bosnies und der