DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 7     <-- 7 -->        PDF

PRETHODNA PRIOPĆENJA —
PRELIMINARY COMMUNICATIONS


UDK 630*181.1:582.61 (497.13) Fagus sylv. L. Šum. list CX (1986) 413


PRILOG POZNAVANJU RASPROSTRANJENJA BUKVE
(FAGUS SYLVATICA L.) U ŠUMAMA SPAČVE


Nikola SEGEĐI*


SAŽETAK. U ovom prikazu autor iznosi podatke o nalazištima
bukve (Fagus sylvatica L.) na području spačvanskih šuma, s posebnim
osvrtom na do sada nepoznata nalazišta. S ozbirom na ekološku
sredinu kao i svojstva bukve, kao i okolnostima u kojima se


nalaze pojedini primjerci i grupe u opisanim nalazištima, zaključuje,
da bi se bukva mogla uzgajati s većim učešćem na određenim
staništima.


UVOD


Već je od prije poznato, da se na nekim lokalitetima u spačvanskom području
šuma nalazi bukva, pojedinačno ili u grupama. Podaci o bukvi u
tom području nalaze se u starim gospodarskim osnovama a i kod nekih autora.
Detaljnija istraživanja u razdoblju od 1971. do 1975. godine u okviru
vegetacijski i fitocenoloških opisa šuma u jugoistočnoj Slavoniji ili u radovima
o nalazištima bukve u nizinskim šumama Hrvatske proveo je Đ. R au
š. Od lokaliteta u spačvanskom području iscrpno je obrađena samo površina
od 4,10 ha (odsjek 14-c gospodarske jedinice Vrbanjske šume), koja je


1974. godine proglašena »specijalnim, rezervatom šumske vegetacije« u smislu
odredaba Zakona o zaštiti prirode. Ostala nalazišta spominju se samo
usputno.


U ovom radu iznose se zapažanja o nalazištima bukve i na lokalitetima,
od kojih neki do sada nisu spominjani, a poznati su u užem krugu
šumara, zaposlenima na terenu Spačva. Zapažanja su rezultat opisivanja sastojina
u okviru izvođenja uređajnih radova u gospodarskoj jedinici Vrbanjske
šume 1974. i 1984. godine, te g. j . Desićevo 1975. god. Priložene su fotografije
snimljene 7. XI 1985. g., kojom je prilikom pregledna karta popunjena
još nekim detaljima, jer karakteristična boja bukovog lišća u to doba
godine omogućava njeno lakše uočavanje i pronalaženje. Zbog kratkoće vremena
nisu istraženi odjeli 45 i 47 u šumskom predjelu Rađenovci, pa za
sada o njemu nema posebnih podataka.


Ovaj prilog predstavlja tek početak detaljnijih istraživanja o fenomenu
pojave bukve u spačvanskim šumama, kome se autor namjerava posvetiti
u narednom periodu.


*) Nikola Segedi. dipl. inž. šum., suradnik za šumarstvo u Centru za znanstveni
rad JAZU Vinkovci, ul. JNA 11.