DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 69     <-- 69 -->        PDF

KNJIGE i ČASOPISI


ŠUMARSKI INSTITUT JASTREBARSKO


1945—1985


Sastavni dio obilježavanja 40-te godišnjice
postojanja posebne šumarske istraživačke
institucije, danas Šumarskog instituta
Jastrebarsko, je i monografija
istoimenog naziva.


U »Uvodnoj riječi« Akademik Mirko
Vidaković naglašava, da se »naše
šumarstvo kao jedna od značajnijih privrednih
djelatnosti treba uklopiti u svjetske
trendove razvoja kako bi i u budućnosti
mogli biti oslonac stabilnosti ekosistema,
trajan proizvođač vrijedne sirovine i
stvaralac dobroga života. Za postizanje tih
ciljeva potrebna su ne samo praktična već
i znanstvena rješenja.«


Iza Predgovora slijede prikazi:
Postanak i razvoj šumarskih znanstvenih
ustanova koje su predhodile Šumarskom
institutu (Dr VI. Hren)


Direktori´—osnivači Instituta: Josip Šafar,


Ante Lovrić i Boris Regent,


Organizacija Šumarskog instituta (Dr .1.
Gračan),


Razvitak istraživačke misli i osnovni problemi
istraživanja:


— Razvitak i osnovni problemi istraživanja
ishrane šumskog drveća (Dr N. Komlenović),
— Pedologija u Šumarskom institutu
(Dr J. Martinović),
— Vegetacijska istraživanja i kartiranja
(Dr Zv. Pelcer),
— Razvoj i osnovni problemi sjemenarstva
u Hrvatskoj (Mr Boris Regent i Mr
K. Poštenjak),
— Razvoj genetike i oplemenjivanja šumskog
drveća u Institutu (Mr F. Mrva),
— Zaštita šuma (Dr M. Harapin),
— Uzgoj prirodnih šumskih sastojina (Dr
VI. Hren),
— Šumske kulture i plantaže (Mr A. Dokus
i Mr S. Orlić),
— Uređivanje šuma i dendrometrija (Dr
D. Cestar),
— Razvoj istraživanja tipova šuma (Dr
D. Cestar),
sumnHSKi insTiTUT


JRSTREBnHSKO


w


1945-1985


— Organizacija i ekonomika šumarske
djelatnosti i zaštita na radu (Mr M. Bubnjević),
— Lovstvo (Mr K. Bezak),
— Rasadnička proizvodnja Instituta (Z.
Orešković, dipl. inž. šum.)
— Biblioteka i izdavačka djelatnost (Dr
J. Gračan),