DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 68     <-- 68 -->        PDF

nomična, ekonomična je i od najbolje izoliranih zidanica a zrak je u njoj zdrav
i suh. »Od kada smo se preselili u drvenu kuću naši sinovi više nemaju problema
s napadima astme« citirana je izjava jedne majke iz mjesta Iville (Eure). Da sigurnost
drvene kuće od požara u odnosu na zidanicu nije veća dokazom je jednaka
tarifa za osiguranje. Gradnja je vrlo brza te 4 radnika za tjedan dana mogu podići
do krova kuću od 90 m-. Za unutrašnjost upotrebljavaju se panelploče. (op.)


U NEKOLIKO REDAKA


— Rezultati najnovijih istraživanja o ugroženosti đuglazije od Rabdocline
pseudotsugae Syd. pokazala su, da je »zelena« (Pseudotsuga menziesii
var. mensiessi) otpornija na tu glivu nego »plava« duglazija (Pseudotsuga
menziesii var. glauca). To je utvrđeno na devet procenijencija
zelene đuglazije i na, čak, 60 (59 iz SAD i Kanade te jedne iz Meksika) plave.
— U Caracans-u (Francuska) 21. i 22. svibnja o. g. održan je XIII bienale Gaskonjska
šuma. U zajednici s Bordoškim sajmom priređena je i izložba transportnih
sredstava i oruđa za šumarstvo pa list »Forets de France et action
forest! ere« daje naziv »Prvi evropski salon za silvikuUuru i iskorišćivanje
šuma«.
— »Revue forestiere f r a n c a i s e« (br. 1/1986) donosi rezultate prvih
ekološko-silvikulturnih istraživanja kultura crvenog hrasta (Quercus rubra
Minchx) podignutih na jugozapadu Francuske, u Primorskim odnosno Visokim
Pirenejima na ukupnoj površini od cea 500 ha. Ovaj hrast se polovinom XIX stoljeća
počeo koristiti kao parkovno drvo. Kako se u parkovima i prirodno pom´ađivalo
poslije prvog svjetskog rata podignute su i prve kulture. Na kiselim tlima,
umjerene plodnosti i vlažnosti, bez gnojenja 60-godišnja stabla dosegla su promjer
u prsnoj visini i do 50 cm. Međutim cea 10"/« stabala napadnuto je bolešću crnotok
(Phvtophtora cinnamomi) ali bez posljedica sušenja. Zaraza je posljedica
činjenice, da su ku´ture podizane i na staništima, na kojima je pitomi
kesten stradao od te bolesti.´´
*) O mogućnostima unošeja crvenog hrasta na šumska staništa kod nas vidi izvještaj


B. Prpića et al. u Sum. listu bi´. 7—8/1981.