DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 63     <-- 63 -->        PDF

2. Saveznim i republičkim organima i organizacijama, poslovnim i samoupravnim
zajednicama,
3. Svim radnim i osnovnim organizacijama udruženog rada šumarstva SR Hrvatske,
4. Svim fakultetima i institutima šumarstva u SFRJ,
5. Nacionalnom parku »Plitvička jezera«,
6. Radnicima, koji su u Institutu zaposleni 25 i više godina.
U pozdravima i čestitkama koje su Institutu upućene u pozdravnim govorima
i telegramima, istaknut je značajan doprinos Šumarskog instituta razvoja šumarstva
kako u SR Hrvatskoj tako i u Jugoslaviji. Posebno je naglašena direktna suradnja
i čvrsta veza između udruženog rada šumarstva i Instituta, te doprinos Instituta
organiziranom znanstvenoistraživačkom radu i transferu rezultata istraživanja
u praksu.


Sudionicima proslave podijeljena je i monografija »Šumarski institut Jastrebarsko
1945—1985«.


I. U.
IZ SVIJETA


IZ NJEMAČKE I KANADE


— U Trieru (Zapadna Njemačka) osnovan je novi međunarodni Institut za
istraživanja odumiranja šuma. Cilj ovog instituta je da sakuplja i analizira rezultate
istraživanja o odumiranju stabala i šuma u raznim državama i doprinese
borbi protiv te pojave. — U istome gradu od 8. do 13. rujna o. g. Savez šumara
Njemačke održao je simpozij na temu »Šumarstvo u šumama opterećenim imisijama
— Postoji li izlaz iz krize?« Na tom skupu sudjelovalo je oko 1000 učesnika
iz tu-i inozemstva. Osim teoretskog dijela skupa održana je i dvodnevna ekskurzija
u šume Rajnske oblasti.
— U Saveznoj Republici Njemačkoj počela je savezna inventura šuma, koja
treba biti dovršena do kraja 1989. godine. Inventura se obavlja s premjernim plohama
veličine 4x 4 km raspoređenih u kvadratnom rasporedu preko cijele države.
Troškovi inventure procijenjeni su na 19 milijuna maraka, a podmirit će
ih savezna i pokrajinske vlade. Inventurom dobiveni podaci trebaju pomoći u
planiranju iskorišćivanja šuma uzimajući u obzir suvremena oštećenja.
— Pokusna primjena podmaznog ulja na bazi biljnih masti, Biostar ulje, pokazala
je da u potpunosti može zamijeniti mineralno ulje (za motorne pile i dr.).
Kako jedna litra mineralnog ulja može zagaditi i do jedan milijun litara vode za
piće, prednost Biostar ulja je neosporna.
— U Kanadi za izvoz drva iz mokrih i vlažnih terena od 1983. godine koriste
se traktori sa super širokim gumama. Širina guma kotača tih traktora kreće
se od 109 do 173 cm te dodirna površina između točkova i zemlje iznosi 0,86 do
1.19 m2.
469