DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 61     <-- 61 -->        PDF

OBLJETNICE


PROSLAVA 40 GODINA RADA ŠUMARSKOG INSTITUTA
JASTREBARSKO


Povodom 40-obljetnice rada i djelovanja Šumarskog instituta, u Jastrebarskom
je 26. lipnja 1986. godine održana Svečana sjednica Radničkog savjeta, Znanstvenog
vijeća i Vijeća istraživača. Svečanoj sjednici prisustvovalo je više od 250
gostiju i uzvanika, kao i članova kolektiva Instituta. Sjednica je održana u Hotelu
»Jaska« u Jastrebarskom sa dnevnim redom:


1.
Otvaranje sjednice i pozdrav gostiju i uzvanika (V. Hren),
2.
Referat o razvoju Šumarskog instituta 1945—1985 (J. Gračan),
3.
Referat o razvoju znanstvenoistraživačkog rada (M. Harapin),
4.
Dodjela plaketa.
U radu Svečane sjednice sudjelovali su: Marijan Cvetković , član Savjeta
Federacije, ing. Franjo K n e b 1, član Savjeta Federacije, ing. Slavko Horvati n
o v i ć, pomoćnik predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo,
ing. Ivo Puškar , glavni direktor Poslovne zajednice »Exportdrvo«, ing.
AnteM u d r o v č i ć, tajnik Samoupravne interesne zajednice šumarstva SR Hrvatske,
ing. Tomislav K r n j a k, direktor Proizvodne zajednice za šumske proizvode
Poslovne zajednice »Exportdrvo«, Zagreb, Vlado P i n t a r, predsjednik Skupštine
općine Jastrebarsko, akademik prof, dr Mirko Vidaković , akademik prof.
dr Dušan Klepac , ing. Ivo K n e ž e v i ć, predsjednik Poslovnog odbora Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, prof, dr Boris L j u 1 j k a, dekan Šumarskog fakulteta
Zagreb, dr Ivo H e r p k a, Institut za topolarstvo Novi Sad, dr Milutin J o v a n o-
v i ć, Institut za šumarstvo i drvnu industriju, Beograd, mr Ivo M i 1 i n o v i ć, direktor
Instituta za drvo, Zagreb, prof, dr Sime Meštrović , direktor Republičkog
zavoda za zaštitu prirode, Zagreb, ing. Petar P a č i ć, predsjednik Komisije
za znanstvenoistraživački rad Poslovne zajednice »Exportdrvo«, Zagreb, te profesori
i nastavnici Šumarskog fakulteta, Zagreb.


Sjednici su prisustvovali bivši direktori Instituta, i to: ing. Ante Lovrić, mr.
Boris Regent, ing. Vladimir Supek, ing. Oto Žunko, ing. Vilim Živković, ing. Stanko
Tomaševski. Zbog bolesti Sjednici nije prisustvovao prvi direktor instituta ing.
Josip Safar.


Svečanoj sjednici su prisustvovali i predstavnici:


— Svih radnih i osnovnih organizacija udruženog rada šumarstva SR Hrvatske,
— Poslovne zajednice šumarstva i prerade »Exportdrvo«, Zagreb,
— Samoupravne interesne zajednice šumarstva SR Hrvatske, Zagreb,
— Republičke zajednice za znanstveni rad SR Hrvatske, Zagreb,
— Samoupravne interesne zajednice za znanstveni rad (SIZ-IV), Zagreb,

Zajednice instituta i fakulteta šumarstva i prerade drva Jugoslavije, Beograd,


ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 62     <-- 62 -->        PDF

— Saveza inženjera i tehničara šumarstva i prerade drva SR Hrvatske, Zagreb,

Republičkog odbora Saveza sindikata radnika u industrijskoj preradi drva
i šumarstvu, Zagreb,

Republičkog zavoda za zaštitu prirode, Zagreb,
— Republičkog hidrometeorološkog zavoda SR Hrvatske, Zagreb,
— Lovačkog saveza SR Hrvatske, Zagreb,
— Samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja šumarstva, drvne
industrije i prerade drva, Zagreb,
— Nacionalnog parka »Plitvička jezera«, Plitvice,
— Šumarskih fakulteta i instituta šumarstva Jugoslavije,
— Odgojno obrazovnog centra za šumarstvo, Karlovac,
— »Semesadike«, Mengeš,
— OOUR Rasadnika »Pržine«, Bosansko Grahovo,
— Komisije za znanstvenoistraživački rad Poslovne zajednice »Exportdrvo«,
— Projektnog šumarstva SIZ-IV,
— Sredstva javnog informiranja.
Na sjednici su bili i svi umirovljeni radnici Instituta, kojima je to zdravstveno
stanje dozvoljavalo.


Sjednicu je vodilo radno predsjedništvo: dr V. Hren, predsjednik, dr M. Hara-
pin, mr M. Halambek, dr P. Rastovski i dr J. Gračan.


Na osnovi odluke Radničkog savjeta, Znanstvenog vijeća i Vijeća istraživača
od 23. lipnja 1986. godine, na Svečanoj su sjednici za doprinos u razvoju Instituta,
znanstvenoistraživačkog rada i šumarstva dodijeljene »Plakete« Šumarskog instituta.
Plakete su primili:


1.
Zaslužni uzvanici, gosti i radnici Instituta:
— drug Marijan Cvetković , član Savjeta Federacije,
— drug Franjo K n e b 1, član Savjeta Federacije,
— dr Slavko K o m a r, predsjednik Savjeta za zaštitu prirode,
— drug Milan R u k a v i n a-S a i n, član Savjeta Federacije,
— Prof. Dr Dušan M 1 i n š e k, predsjednik IUFRO,
— Akademik Prof. dr Mirko V i d a k o v i ć,
— Akademik Prof. dr Dušan K 1 e p a c,
— Prof. dr Branko Kraljić,
— Ante Lovrić, dipl. inž. — Mr Boris Regent,
— Vladimir S u p e k, dipl. inž. — Josip S a f a r, dipl. inž.

Mr Stanko Tomaševski — Vilim 2 i v k o v i ć, dipl. inž. i Oto 2 u n k o,
bivši direktori Instituta;

Prof, dr Milan Androić — Prof. dr Jelka Anić — Prof. dr Stjepan
Bertović — Prof. dr Ivo Dekanić — Prof. dr Josip K i š p a t i ć
— Prof. dr Ivan S p a i ć;
— Dimitrije Bura, dipl. inž. — Bogdan D e r e t a, dipl. inž. — Žarko Hajd
i n, dipl. inž. — dr Ivan H e r p k a — Velimir I g r č i ć, dipl. inž. —


— Vitomir Mučalo, dipl. inž. — Ivo Podhorski, dipl. inž. — Dušan
S r d i ć, dipl. inž. — Mirko S p i r a n e c, dipl. inž. — Petar Z i a n i,
dipl. inž.;
— Ante B o g n e r i Ankica Lukiček.