DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 61     <-- 61 -->        PDF

OBLJETNICE


PROSLAVA 40 GODINA RADA ŠUMARSKOG INSTITUTA
JASTREBARSKO


Povodom 40-obljetnice rada i djelovanja Šumarskog instituta, u Jastrebarskom
je 26. lipnja 1986. godine održana Svečana sjednica Radničkog savjeta, Znanstvenog
vijeća i Vijeća istraživača. Svečanoj sjednici prisustvovalo je više od 250
gostiju i uzvanika, kao i članova kolektiva Instituta. Sjednica je održana u Hotelu
»Jaska« u Jastrebarskom sa dnevnim redom:


1.
Otvaranje sjednice i pozdrav gostiju i uzvanika (V. Hren),
2.
Referat o razvoju Šumarskog instituta 1945—1985 (J. Gračan),
3.
Referat o razvoju znanstvenoistraživačkog rada (M. Harapin),
4.
Dodjela plaketa.
U radu Svečane sjednice sudjelovali su: Marijan Cvetković , član Savjeta
Federacije, ing. Franjo K n e b 1, član Savjeta Federacije, ing. Slavko Horvati n
o v i ć, pomoćnik predsjednika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo,
ing. Ivo Puškar , glavni direktor Poslovne zajednice »Exportdrvo«, ing.
AnteM u d r o v č i ć, tajnik Samoupravne interesne zajednice šumarstva SR Hrvatske,
ing. Tomislav K r n j a k, direktor Proizvodne zajednice za šumske proizvode
Poslovne zajednice »Exportdrvo«, Zagreb, Vlado P i n t a r, predsjednik Skupštine
općine Jastrebarsko, akademik prof, dr Mirko Vidaković , akademik prof.
dr Dušan Klepac , ing. Ivo K n e ž e v i ć, predsjednik Poslovnog odbora Šumarskog
fakulteta u Zagrebu, prof, dr Boris L j u 1 j k a, dekan Šumarskog fakulteta
Zagreb, dr Ivo H e r p k a, Institut za topolarstvo Novi Sad, dr Milutin J o v a n o-
v i ć, Institut za šumarstvo i drvnu industriju, Beograd, mr Ivo M i 1 i n o v i ć, direktor
Instituta za drvo, Zagreb, prof, dr Sime Meštrović , direktor Republičkog
zavoda za zaštitu prirode, Zagreb, ing. Petar P a č i ć, predsjednik Komisije
za znanstvenoistraživački rad Poslovne zajednice »Exportdrvo«, Zagreb, te profesori
i nastavnici Šumarskog fakulteta, Zagreb.


Sjednici su prisustvovali bivši direktori Instituta, i to: ing. Ante Lovrić, mr.
Boris Regent, ing. Vladimir Supek, ing. Oto Žunko, ing. Vilim Živković, ing. Stanko
Tomaševski. Zbog bolesti Sjednici nije prisustvovao prvi direktor instituta ing.
Josip Safar.


Svečanoj sjednici su prisustvovali i predstavnici:


— Svih radnih i osnovnih organizacija udruženog rada šumarstva SR Hrvatske,
— Poslovne zajednice šumarstva i prerade »Exportdrvo«, Zagreb,
— Samoupravne interesne zajednice šumarstva SR Hrvatske, Zagreb,
— Republičke zajednice za znanstveni rad SR Hrvatske, Zagreb,
— Samoupravne interesne zajednice za znanstveni rad (SIZ-IV), Zagreb,

Zajednice instituta i fakulteta šumarstva i prerade drva Jugoslavije, Beograd,