DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Na si. 1. prikazana je raspodjela prizemnog tlaka zraka u rujnu i listopadu
1985. U rujnu se vidi proširenje grebena visokog tlaka preko zapadne
Evrope i Alpa do Balkana, a u listopadu se daljnjim porastom tlaka nad srednjom
Evropom formirala odvojena anticiklonalna jezgra. Istovremeno se nad
sjevernom Evropom Islandska ciklona odvojila u dvije jezgre uz daljnje produbljavanje
u listopadu. Time je meridionalni gradijent tlaka nad sjevernom
Evropom znatno porastao (što se očituje u gustoći izobara nad tim područjem),
pa su time frontalni sistem i prodori svježeg maritinog zraka s Atlantika zahvaćali
samo sjevernu, i povremenu istočnu Evropu uz obilnije oborine.


Za ilustraciju utjecaja ovakovog strujanja na oborinski režim na Jadranu
(prikazan u tablici) crtkanim linijama su prikazane razlike tlaka 1985—1984.
Na toj slici se još bolje uočava mnogo viši tlak s maksimalnom razlikom
u listopadu 1985. na području od Velike Britanije do južne Skandinavije, i isto
toliko niži tlak u Barentsovom moru sjeverno od Skandinavije. Vrlo slična
raspodjela tlaka i anomalno polje strujanja bilo je u kasnu jesen 1983, koja je
također bila izuzetno sušna na području´Jadrana. To ukazuje da bi se i jesenske
suše na Jadranu mogle prognozirati kada bi se poznavale prognostičke
raspodjele tlaka nad Evropom i sjevernim Atlantikom u jesenskom razdoblju.
Razvoj meteorologije, uz pomoć satelitskih podataka, usmjeren je na rješavanje
ove problematike´ pa se možemo nadati da ćemo kroz nekoliko godina
imati ovakove sezonske prognoze.


7. VRIJEDNOSTI METEOROLOŠKOG INDEKSA POŽARA
Svakodnevnim mjerenjem relevantnih meteoroloških elemenata (temperature,
relativne vlage, vjetra i oborina) u najtoplijem dijelu dana, dobiva se
kontinuitet prošlih i trenutačnih učinaka na stupanj suhoće šumskih gorivih
materijala, a time i njihove zapaljivosti. Prema stupnju prosušenosti goriva
kalibrirane su i klase meteorološkog indeksa požara (MIP) kao indikatora intenziteta
nastalog šumskog požara. Drugim riječima, što je klasa MlP-a viša,
tim je požar intenzivniji (žešći) pa ga je teže suzbiti, i obratno, šumski požar
nastao u nižim klasama opasnosti manjeg je intenziteta (žestine) i lakše ga
je suzbiti. Stoga je prema klasama meteorološkog indeksa požara vezana organizacija
preventivnih mjera svih snaga i opreme na terenu.


Više puta je rečeno da je praćenje vrijednosnih pokazatelja MlP-a kroz
jedan određeni period vremena na jednom lokalitetu od velike koristi u prvom
redu vatrogasnim organizacijama, jer se poređenjem sakupljenih izvještaja


o intervencijama na gašenju šumskih požara sa vremenskim uvjetima nastanka
istih (iskazanih kroz vrijednosne pokazatelje MlP-a). mogu odrediti granične
vrijednosti iznad kojih na tom lokalitetu, uz poznavanje vegetacije i
orografije, nastaju šumski požari. Ovakvim pristupom osiguravaju se potrebna
znanja i iskustva, pa se na temelju toga organizacija pripreme u vatrogasnim
jedinicama (i šumskim gospodarstvima) u kritičnom periodu vremena može
bolje planirati. To i jeste razlog zbog čega se koristi sistem meteorološkog indeksa
za ocjenjivanje opasnosti od šumskih požara. U RHMZ-u SRH se već
pet godina za svaku općinu na priobalnom dijelu Jadrana, koja na svom području
ima meteorološku stanicu, sačinjavaju sezonski grafikoni hoda vrijednosti
MlP-a, na kome se, prema iskazima RSUP-a SRH o požarima´ unose
nastali šumski požari.