DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 54     <-- 54 -->        PDF

5. MAKSIMALNI VJETAR
Vjetar, a posebno maksimalne brzine, znatno ovise o lokalnim prilikama,
čemu najviše doprinosi modifikacija strujanja uslijed orografije i obalna cirkulacija
uvjetovana razlikom temperature kopno-more.


Srednje vrijednosti satnih maksimuma brzine vjetra, V, (m/s), maksimalni udari
vjetra i broj dana s maksimalnim udarima vjetra većim ili jednakim 20 m/s za
mjesec lipanj-listopađ, za Rijeku, Split i Dubrovnik 1985. i Split 1984.


Tablica 6.


RIJEKA 1985. DUBROVNIK 1985.
mjesec
vs
Vm:iks
VI
7.8
22.3
VII
7.8
24.6
VIII
8.0
20.6
IX
6.3
17.0
X
9.1
25.0
VI
7.1
22.6
VII
6.8
22.6
VIII
7.2
25.2
IX
7.5
25.2
X
7.6
31.9
> 20 m/s 1 1 1 — 3 3 3 3 4 5
SPLIT 1985. SPLIT ´ 1984.
mjesec
vs
Vmaks
VI
6.4
22.5
VII
5.6
19.9
VIII
6.2
29.7
IX
5.7
30.4
X
7.1
28.3
VI
6.5
19.8
VII
6.3
25.1
VIII
6.3
20.2
IX
7.8
22.9
X
7.2
28.0
> 20 m/s 2 — 5 3 7 — 4 2 4 3


U tablici 6. prikazane su srednje vrijednosti i maksimalni udari vjetra
na iste tri lokacije u 1985. a za Split je dana i usporedba s 1984. Ovi podaci
pokazuju da se satne vrijednosti maksimalnih brzina u srednjaku bitno ne
razlikuju od mjeseca do mjeseca, ali su prostorne promjene izražene, pa su
tako srednje satne brzine dvostruko veće u Dubrovniku nego u Rijeci. To
znači da nešto niže temperature u Dubrovniku, koje smo pratili u prethodnoj
tablici ne označavaju povoljnije prilike na toj lokaciji u pogledu šumskih
požara, jer je istovremeno ovdje vjetar jači pa pogoduje isparavanju, suhoći
i brzom širenju požara.


U tablici je također naznačen broj dana s udarom vjetra većim od 20 m/s,
koji je u Dubrovniku tri puta veći nego u Rijeci, ali se bitno ne razlikuje
od Splita, osim u srpnju.


Usporedba 1985. i 1984. u Splitu pokazuje da je srpanj 1985. imao slabiji
vjetar nego u 1984. i srednje satne vrijednosti su bile niže, ali su ekstremi
u svim mjesecima osim srpnja bili već u 1985. Maksimalni udari u kolovozu
u Splitu i u Dubrovniku u usporedbi s nizom podataka od 1980. pokazuje da
su navedene vrijednosti u 1985. bile najviše u posljednjih 6 godina, pa je
prema tome brzina vjetra znatno doprinjela Intenzitetu šumskih požara u
1985. godini.


6. KARAKTERISTIKE SINOPTlCKE SITUACIJE U 1985.
Na vremenske prilike ljeti na Jadranu bitno utječe položaj i intenzitet
Azorske anticiklone. U 1985. je isto tako važnu ulogu odigrala i Islandska ciklona,
koja je bila mnogo dublja i usmjeravala je strujanje i gibanje fron