DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 53     <-- 53 -->        PDF

4. MAKSIMALNE TEMPERATURE ZRAKA NA JADRANU
U 1985. I 1984.
Temperature zraka na Jadranu u 1985. u usporedbi s dugogodišnjim nizovima
podataka nisu bile ekstremno visoke, ali su se vrući dani, poput suhih,
odlikovali visokom perzistencijom.


Srednje vrijednosti maksimalnih dnevnih temperatura, apsolutni maksimumi i broj
dana s maksimalnom temperaturom > 300 C u razdoblju lipanj—listopad 1985. i
1984 za Rijeku, Split i Dubrovnik


Tablica 5


1985 1984
VI VII VIII IX X VI VII VIII IX X


RIJEKA
T=
x maks
> 300 C
23.1
26.6

28.6
32.6
12
28.1
34.9
12
26.3
32.2
4
19.6
26.4

22.5
26.5

26.5
32.6
4
26.031.5
21.6
28.5
18.7
22.4
SPLIT
Ta
A maks
> 300 C
26.5
30.3
1
31.3
33.8
19
30.2
35.4
18
27.1
30.5
2
20.3
26.0

25.3
29.9

29.4
34.4
14
28.633.26
24.0
29.8

20.1
22.6

DUBROVNIK
T
x maks
> 300 C
24.8
27.1
28.6
33.2
8
28.9
33.5
9
26.2
29.1
21.1
25.6
23.7
28.1
27.0
30.2
1
26.630.1
24.1
28.1
21.6
26.5


U tablici 5 prikazane su srednje vrijednosti dnevnih maksimuma temperature,
apsolutni maksimumi i broj dana s maksimalnom temperaturom jednakom
ili višom od 30° C za Rijeku. Split i Dubrovnik u usporedbi s 1984.
za razdoblje lipanj-listopad. Ovi podaci pokazuju da su (s izuzetkom Dubrovnika
u listopadu) maksimalne temperature bile više u 1985. nego u 1984. Najveća
razlika je u rujnu na sjevernom Jadranu gdje je Rijeka imala u 1985.
čak za 4.7° C višu srednju maksimalnu temperaturu, a apsolutni maksimumi
su također bili za nekoliko stupnjeva viši nego u 1984. U Splitu i Dubrovniku
su ove razlike bile manje, a također se ističe rujan s višim srednjakom. Međutim,
glavna karakterisitka temperaturnog režima u 1985. je veliki broj dana
s visokom temperaturom u usporedbi s 1984.


Broj dana s temperaturom jednakom ili višom od 30° C bio je na cijelom
području veći nego u 1984. Suma od 40 takvih dana kroz promatrano
razdoblje u Splitu dvostruko je veća nego u 1984, 28 dana u Rijeci je četiri
puta više, a i relativno manji broj od 17 dana u Dubrovniku dovoljno naglašava
spomenutu perzistenciju kada se usporedi sa svega 2 dana u 1984.