DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 49     <-- 49 -->        PDF

godine u godinu goleme količine gorivog materiala, pa je u općinskim planovima
gašenja požara neophodna svake treće godine izmjena procjene težine
gašenja i kontrole požara. Drugim riječima, u planiranju pripravnosti
zaštite šuma od požara nužna je i adekvatna 3-godišnja izmjena u vatrogascima
i opremi, ukoliko se uklanjanje gorivog materijala iz šume ne vrši na
već poznate načine.


Donošenjem novog Zakona o šumama stvorena je materijalna osnova za
financiranje biološke reprodukcije i zaštite šuma od požara. Međutim, još uvijek
je prisutna i neadekvatna organiziranost šumarskh organizacija na području
krša. Posebnu teškoću predstavlja to. što još uvijek ne postoje programi
za gospodarenje šumama u društvenom vlasništvu, a isto tako ne postoje
programi za gospodarenje šumama u privatnom vlasništvu.


Šumski požari od 1980. do 1985 godine za priobalni dio sa otocima
SR Hrvatske


Tablica


Godina Broj požara Sagorjela površina
u ha
Materijalna šteta
u 000 din
1980 416 6.493 64.151
1981 :m 8.121 62.838
1982 10.979 114.811
1983 400 18.358 523.586
1984 288 7.537 101.180
1985 434 18.249 3.474.606


1984
511»/» 242J/ 3.434%
1985


Šumski požari za područja Istre, Hrvatskog primorja i Dalmacije
u 1985. godini


Tablica 2.
Sagorjela površina Materijalna šteta


Područje Broj požara


u ha u 000 dinara
Istra 100 3.205 137.985
(1984 = 115) (1984 = 4.322) 1984 = 24.534
58 52 10.150


Hrvatsko
primorje


(1984 = 31) (1984 = 127) 1984 = 2.116
276 14.992 3.326.471
Dalmacija
(1984 = 142) (1984 = 3.088) 1984 74.530


Ukupno: 434 18.249 3.474.606


455