DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 46     <-- 46 -->        PDF

iz ŠUMARSKOG UST A 1886. GODINE


Trgovačke viesti . . . Dne 28. prosinca, održana bi kod šumsko-gospodarskog
ureda ogulinske imovne obćine, dražbena prodaja zakupa na 3 godine, bukove
gube uzrastle u imovinskih šumah. Uzklična ciena 120 for.


(Str. 39.)


Nova željeznica. G. D. W. Klein, trgovac u Osieku i hrvatska komercijalna
banka u Zagrebu, dobiše na temelju zakonskog članka XXX. od g. 1880. pravo,
da od vinkovačke postaje kr. ug. drž. željeznicah izlazeću, kroz obćine Otok i
Vrbanje do obale Save, nalazeći se preko puta trgovišta bosanskog područja Nova
Brčka, vodeću parovoznu željeznicu sagrade i u prometu uzdrže.


(Str. 40.)


Otvorenje drvorezbarske škole u hrv. Švici. Ove jeseni otvorena je u Švici.
bUzu Otočca drvorezbarska škola, koja danas već 10 učenika broji. Isto takova
škola otvorena je i u Gospiću


(Str. 41.)


»Le Bois«. To je naslov najvećeg (francezkog) lista, zastupajućeg specialno
interese šumsko-trgovačkih i in dustri jalnih krugova. List izlazi mjesečno — u
Parizu, pod uredničtvom g. L. De la Pinardiera. U posljednje doba donaša taj
list, redovito dopise iz Zagreba, odnoseći se na naše hrvatsko šumsko-trgovačke
odnošaje. Slične dopise na!azimo također i u drugom francezkom specialno šumsko-
trgovačkom listu »L Echo Forestier« što je svakako znak, da naša šumska
trgovina pozornost i najširih šumsko-trgovačkih krugova u podpunoj mjeri zaokupljuje,
mi ćemo prigodno iz jednog kao i drugog Msta, koju i po nas zanimivu
u prievodu donieti.


(Str. 92.)


Novi zakon za kras u Istri. Istarski sabor razpravio i prihvatio je u svojoj
sjednici od 7. prosinca p. g. osnovu zakona o pošumljenju kraških goljeti u Istri.
Zakon taj prilično je suglasan s odnosnim! zakoni, koji su u tom pogledu jur u
susjednoj Gorici i Kranjskoj u kriepost stavljeni.


(Str. 92.)


Barbarizam. Gospodin Joca Popović*, javlja nam sliedeće — doista barbarski
slučaj iz okolice Broda: »Ove godine, uradiše ovuda ´judi — za l osvetit se —
upravo barbarskim načinom tamaniti blago lugarskoga osoblja. Tako probodoše
lugaru M. Blaževiću 2 krave, lugaru K. Kadiću izsjekoše na paši jednu kravu —
tako da je jedva ostala živa a kravu lugara F. Vrbljanovića izmlatiše tako koljem,
da je uginula. Nemora ´i se čovjek upravo sgražati — slušajuć takove stvari
— ? — pa da onda ne bi valjalo i opet uvesti kazan batina?!


Žrtva službe. Javlja nam se: dne 18. studena prošle godine, upali se u 2 sata
noćju, u Pazarištu — kuća kr. lugara A. Habela. Vatru podmetnuše dva šumska
štetočinca iz osvete proti lugaru. Zločinci podpališe kućna vrata kolcima, tako da
je lugar jedva sebi i svojoj obitelji mogao spasiti život — skakanjem kroz okna.
Šteta nanesena — dosti je znatna, jer je izgori´a kuća sa svim pokućtvom i štala
sa svom zimskom krmom. Palikuće pohvatani su — te predani sudu u Gospić.


U noći 10. siečnja navališe, do sada još nepoznati zlikovci, na lugara urbarne
imovne obćine Odra — Miku Godinica — vraćajućeg se kući, te ga tako iztukoše
i izmrcvariše da će jedva preboljeti.


(Str. 95.)


Sa lovišta grofa Bombellesa. Dne 3. studena i s´idedeće dane održan bi u
revirih Gaj, Grünhof, Komar i Harje kraj Varaždina sjajni lov. kojemu prisustvovahu
Njeg. carska visost nadvojvoda Franjo D´Este, grof Hugo Salm, grof
Dragutin Bombelles, grof Rudolf Erdödy, grof Ivan Draskovic, grof Hugo Wurmbrandt,
grof Ferdinand Trautmansdorff, grof Geza Sechenvi, grof Ferinand Branđis
i grof Marko Bombel. Uzprkos lošeg vremena bude za 4 lovna dana ubijeno
1309 zečeva, 25 kunića, 4 lisice, 1 divlja mačka, 746 gnjetlova, 147 jarebica, 14
šljuka i 34 ine manje divljači. (Str. 94.)


*) J. Popović i ostali navedeni bili su lugari u Šumariji br. I Trnjani Brodske imovine
općine. (Nap. Ur. 1986.)


452