DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 45     <-- 45 -->        PDF

U okviru Instituta postoji šumsko-hortikulturni rasadnik na površini
od 23 ha u kojem se istražuje iz područja rasadničke proizvodnje. Osim toga
rasadnik služi kao demonstracioni objekt, a ujedno se odvija redovna proizvodnja
sadnica za šumsko-privredne organizacije i ostale zainteresirane.
Rasadnik je svojim radom i proizvodnjom u suradnji s ostalim Odjelima
Instituta dao svoj doprinos unapređenju rasadničke proizvodnje u nas.


Šumarski institut je ostvario značajnu i uspješnu suradnju sa šumarskom
operativom, sa šumarskim istraživačkim ustanovama u zemlji i inozemstvu.
Znanstveni i stručni radnici Instituta sudjelovali su na savjetovanjima,
simpozijima, seminarima i kongresima u zemlji i inozemstvu. Objavljen
je velik broj elaborata, stručnih i znanstvenih radova i sttdija. Postdiplomski
studij završilo je 15, a doktorat 10 istraživača. Institut izdaje
vlastitu publikaciju »RADOVI«.


Šumarski institut ima zajednički Program znanstvenoistraživačkog rada
za period 1986—1990. zajedno sa Šumarskim fakultetom u Zagrebu i Institutom
za topolarstvo u Novom Sadu kojeg financira šumarska operativa preko
Poslovne zajednice »Exportdrvo«. Ostali izvori financiranja su SIZ-IV.
Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo i neposredna razmjena rada.


Institut ima jasne koncepcije fundamentalnih i primijejenih istraživanja.
Njegov daljnji razvoj ovisi o organiziranosti i razumijevanju od strane
operative. Nadamo se da će se uskladiti naša nastojanja, te potrebe i mogućnosti
šumarstva, jer je to osnovni uvjet djelovanja i razvoja Instituta.
Šumarssi institut je u proteklom razdoblju dao značajan prilog šumarskoj
znanosti i šumarskoj privredi s kojom je nedjeljivo vezan s ciljem napredka
našeg društva. Tijekom civilizacije nikada kao danas odnos čovjek—šuma
nije bio tako složen i fascinantan kompleks ne samo za istraživače već i za
svakog stanovnika ove planete. Budućim generacijama želimo ostaviti zdrave
i bogate šumske ekosisteme u kojima će ekonomske i općekorisne vrijednosti
šuma biti trajan izvor bogatstva, sreće i zadovoljstva, što je između
ostalog u primjerenom odnosu potrebno svakom čovjeku.


40 Years of Scientific Work in the Forestry Institute at Jastrebarsko


Summary


Apart from the Forestry Research Institute of the Forestry Faculty, University
of Zagreb, an active part is played also by the Forestry Institute at Jastrebarsko
Furthermore, since 1945, scientific research work has been carried out in a separate
Forestry Institute, independent of the Forestry Faculty.


In this paper the author describes the work of this Institute since 1945. The
Institute´s experts co-operate in the project ´Basic Pedological Map of Yugoslavia,
finalisation of research in regional distribution of ecological-managemental types of
forestry in Croatia, intensive research in the nutrition of forest trees, and the research
programme covers the selection and breeding of forest trees, vegetative
propagation, hybrodization, seed orchards and estabMshment of a live archive off
forest tree species, including production of tables for wood volume for 15 coniferous
and deciduous species, investigation of increment growth, etc.


451