DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 29     <-- 29 -->        PDF

IZLAGANJA NA STRUČNIM I ZNANSTVENIM SKUPOVIMA —
CONFERENCE PAPERS


UDK 630*061.6/7 »31« Sum. list CX (1986) 435


RAZVOJ ŠUMARSKOG INSTITUTA JASTREBARSKO*
(1945—1984)


Joso GRACAN**


Povodom 40 godina rada i djelovanja Institut je izdao Monografiju sa
bibliografijom u kojoj je potanko opisan postanak i razvoj znanstveno istraživačkih
ustanova koje su prethodile Šumarskom institutu u Jastrebarskom.


Prvi pisani dokument iz kojeg je vidljivo da je u šumarstvu SR Hrvatske
osnovana istraživačka ustanova je dekret Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva — šumarstvo broj 206 Pers. od 8. srpnja 1945. godine, kojim je
prof, dr Zlatk o Vajd a postavljen za referenta V. položajne grupe u
Zavodu za praktična šumarska istraživanja. U arhivi istog Ministarstva sačuvan
je i dopis Instituta za praktična šumarska istraživanja broj 44/1945.
od 18. rujna 1945. kojim taj Institut izvještava Ministarstvo da se preselio
iz Frankopanske ulice broj 22 u Berislavićevu ulicu broj 9 u Zagrebu.


Ing. Josi p Šafar . poznati i priznati šumarski stručnjak, postavljen
je rješenjem Ministarstva poljoprivrede i šumarstva — šumarstvo broj 1226
Pers. od 12. prosinca 1945. godine za šefa Zavoda za praktična šumarska istraživanja.
Dakle, već krajem 1945. godine postojala je znanstveno-istraživačka
ustanova u šumarstvu SR Hrvatske, koja se> međutim, u pojedinim dokumentima
različito naziva (Zavod ili Institut).


Institut je osnovan gotovo neposredno nakon svršetka drugog svjetskog
rata, u vrijeme, kada je cijela naša zemlja bila u ruševinama i bez organizirane
privrede i proizvodnje.


U razdoblju od 1945. do 1968. godine Institut je vrlo često mijenjao
ime i osnivača, da bi od 1968. godine do 31. prosinca 1973. poslovao pod imenom
Institut za šumarska istraživanja u Zagrebu.


Osim ovog Instituta osnovane su još dvije analogne ustanove. Zavod
za kontrolu šumskog sjemena u Rijeci i Zavod za četinjače sa sjedištem u
Jastrebarskom.


Zavod za kontrolu šumskog sjemena u Rijeci osnovala je Poljoprivredno-
šumarska komora NR Hrvatske 28. ožujka 1958. godine i pod tim imenom
posluje do 31. prosinca 1973. godine, kada je uključen u sadašnji Šumarski
institut Jastrebarsko. Za direktora bio je imenovan ing Bori s Regent .


*) Referat održan 26. lipnja 1986. godine na svečanoj sjednici Instituta povodom
obilježavanja 40. godišnzice osnivanja prve istraživačke ustanove u šumarstvu
Hrvatske.


**) Dr Josu Gračan, dipl. inž. šum., Šumarski institut Jastrebarsko, Jastrebarsko


435