DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 28     <-- 28 -->        PDF

The Influence of Years of Service on the Work Capacity of Production


Summary


The influence of years of service on the work capacity of forestry production
workers was investigated by the author at the »Hrast« Forest Enterprise in Vinkovci.
Exeminees were young workers working with a motor saw. The semple
consisted of 260 workers. The author concludes taht when employing and training
new workers special consideration should be given not only to their health but
also to their physical strength and conditions of their cardiovascular system. Selection
can be adequately carried out by application of a modified Goulen method.


IZ ŠUMARSTVA AUSTRIJE


— Sredinom lipnja o. g. završio je svoj mandat austrijskog ministra šumarstva
Dipl. ing. Günter Hai den. Bilježimo ovu promjenu u austrijskom ministarstvu
šumarstva s razloga, što je Haiden, kako piše »Allgemeine Forstzeitung« (lipanj,
1986), bio od osnivanja ministarstva prije 119 godina jedini šumar na dužnosti
ministra šumarstva i jedini ministar, koji je na tom položaju bio deset godina.
Navodeći poimence sedam najznačajnijih akcija Haidena A. F. konstatira,
da je bixanca njegovog djelovanja za austrijsko šumarstvo pozitivna. Novi ministar
je Dr Erich Schmidt, gospodarski stručnjak.
— Na 10. skupu Saveza apsolvenata šumarskih škola (u Austriji), koji je
održan u Šumarskom izobraznom centru u Gmundenu 3. svibnja o. g., razmatrao
se i nastavni plan za šumarske škole. Konstatirano je, da je povećanje broja sati
za uređivanje bujica i saniranje lavina od četiri na devet nepotrebno. Naprotiv
potrebno je uvesti predmet »osnovi šumarstva*, jer samo petina po´aznika šumarskih
škola potječe sa sela ili iz šumskih gospodarstava*, također je potrebno,
radi važne funkcije *šuma u odnosu šuma — divljač, uvesti predmet »ekologija
divljači-« a predmet »matematika« zadržati do mature, jer trećina apsolvenata
prelazi na visokoškolsku nastavu.
— U predje´u Exelberg u Bečkoj šumi (Wienerwald) postavljena je, u 100-
godišnjoj bukovoj sastojim, stanica za mjerenje vrsta i količina zrakom prispjelih
štetnih tvari. Konstatirano je, da se godišnje na tom mjestu taloži 96 kg SO^. 65
kg N03, 22 kg NH/„ 32 kg dušika, 25 kg klora, 200 g olova, 90 g bakra i 70 g
kadmija.
*) Predmet -osnovi šumarstva*, postojao je i u splitskoj Šumarskoj školi za krš u
prvom polugodištu prvog razreda.