DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 27     <-- 27 -->        PDF

marivo mali broj radnika koji poslije navršene 50-te godine života rade motornom
pilom. Nakon višegodišnjeg rada kod njih su. u pravilu, nastupila
tzv. udružena oboljenja uz nesposobnost obavljanja poslova sječe i izrade,
ali uz očuvanu radnu sposobnost za druge poslove. Drugi razlog koji donekle
anulira pad efikasnosti zbog smanjenja funkcionalne sposobnosti je povećano
iskustvo, odnosno razvijenosti vještina rada.


ZAKLJUČAK


Sada, kad znamo o čemu ovisi radna uspješnost, nije teško odrediti što
nam je činiti da povećamo i time podignemo produktivnost rada s kadrovskog
aspekta. U procesu primanja i osposobljavanja naročito moramo voditi
računa da novi radnici ne budu samo zdravi, već i da vršimo selekciju
vodeći računa o fizičkoj snazi i stanju kardiovaskularnog sistema.


Za to postoje naučne metode koje su već primjenjene i provjerene u
praksi. Za potrebe selekcije kadrova u šumarstvu u potpunosti bi odgovarala
modificirana GOULENOVA metoda (1).


Drugo, vještine koje će radnici usvojiti i u kojem vremenu direktno je
ovisno o procesu osposobljavanja, dakle nama samima i našoj spoznaji o
potrebi intenzivnog i kvalitetnog obrazovanja u fazi pripreme, a ne dozvoliti
da novi radnici stječu iskustvo metodom »vlastite kože«.


Psihička adaptiranost i stabilnost je uvjetovana s prethodna dva faktora.
Kad je radnik fizički spreman i stručno osposobljen psihička adaptacija
za taj opasni posao je vrlo brza. Kod učenika koji su u redovnom obrazovnom
procesu, u šumarskoj školi, treba naročito razvijati vještine kroz prakti


čnu nastavu a funkcionalne sposobnosti (snagu i izdržljivost) kroz za to
prilagođen tjelesni odgoj ili usmjereni trening, koji će razvijati naročito
one mišiće koji su relevantni za poslove u šumarstvu.


LITERATURA


1.
Jovanović , Lj.: Gou´enova metoda za ocenu fizičke snage, Ekonomija, br. 2/81.
2.
P a s t u o v i ć, N.: Indiciranje prirodne selekcije kadrova na osnovi povezanosti
staža i procjene radne uspješnosti. Kadrovi i rad br. 1/71.
3.
R a n o g a j e c, B.: Analiza povreda na radu u SSGO »Slavonska šuma« od
1980. do 1983. godine. Šumarski list br. 1—2/85.
4.
R a n o g a j e c, B. i Ter z in, V.: Istraživanje različitih učinaka na poslovima
sječe i izrade drva, Šumarski list br. 8—9/81.
5.
R a n o g a j e c, B.: Analiza povreda na radu radnika do 3 god. radnog staža,
Bilten ROS »Slavonska šuma«, br. 271/1985.