DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 25     <-- 25 -->        PDF

METOD I REZULTATI ISPITIVANJA


Istraživanje smo proveli prema komparativnom nacrtu. Upotrijebili smo
transferzalnu metodu. Uspoređivali smo radnu uspješnost radnika sjekača
različitog staža.


Za kriterij uspjeha u poslu odabrali smo objektivni kriterij — prosječnu
zaradu po satu efektivnog rada u toku jedne godine. Za naše ispitivanje
smo odabrali samo zdrave radnike sjekače motornom pilom iz ŠG »Hrast«
Vinkovci. U uzorku je bilo 260 radnika.


Prosječna zarada po satu efektivnog rada, te 1978. god., je iznosila 35,33
dinara. Grafikonom 1. smo prikazali odnos između tih zarada (uspjeha u poslu)
i godina staža u šumarstvu.


Kao što se može vidjeti, odnos između godina staža i radnog uspjeha
radnika na šumskim poslovima je pozitivan. Jer u funkciji staža kriterijski
rezultati pokazuju tendenciju rasta.


Prvih godina rada radna uspješnost naglo raste sve do 5 godine kada se
dostiže prosjek, poslije toga rast je znatno sporiji ali je prisutan sve do 13
godine, da bi nakon toga počela opadati.


Odnos izmedju godina starosti i radnog uspjeha


godine starosti


Grafikon 2


Grafikonom 2. smo prikazali odnos između radne uspješnosti i godina
starosti. Krivulja tog odnosa je gotovo identična po obliku s krivuljom u
grafikona 1. Prosječne su rezultate radnici postigli u dobi od 26—27 godina.