DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 23     <-- 23 -->        PDF

PRETHODNA PRIOPĆENJA —
PRELIMINARY COMMUNICATIONS


UDK 630*:331.024.3:331.044 Sum. list CX (1986) 423


UTJECAJ RADNOG STAŽA U ŠUMARSTVU NA RADNU
USPJEŠNOST PROIZVODNIH RADNIKA


Branko RANOGAJEC*


SAŽETAK. Ispitivanja o utjecaju radnog staža na uspješnost
proizvodnih radnika u šumarstvu autor je ispitao u Šumskom gospodardstvu
»Hrast« u Vinkovcima. Predmet ispitivanja bili su
zdravi radnici koji su radili s motornom pilom. U uzorku je bilo 260
radnika. Autor zaključuje da kod primanja i osposobljavanja novih
radnika posebno treba iioditi računa ne samo o zdravlju nego
i o njihovoj fizičkoj snazi i stanju kardiovaskularnog sistema. Za
selekciju u potpunosti odgovara modificirana Goulenova metoda,
(op)


UVOD I PROBLEM ISPITIVANJA


U radu koji smo objavili pod naslovom »Istraživanje uzroka koji uvjetuje
različite učinke na poslovima sječe i izrade drva« (4) otkrili smo značajnu
povezanost između radnog staža na tim poslovima i radne uspješnosti. Kako
smo do tih rezultata došli analizirajući relativno male uzorke radnika koristeći
se ekstremnim grupama, odlučili smo da odnos između staža i radne
uspješnosit istražimo na znatno većem uzorku. Jer. nema sumnje da su informacije
o povezanosti staža radnika u šumarstvu i njihove profesionalne
uspješnosti teoretski zanimljive i praktički veoma korisne. Osobito ovo posljednje,
jer poznavanje odnosa između tih varijabli može omogućiti i učiniti
efikasnijim različite zahvate u kadrovskoj praksi.


Iz literature je poznato da je nekolicina autora pokušalo otkriti vezu
između uspjeha u poslu radnika i njihovog staža u zanimanju. Tiffi n i
McCormic k su na velikom broju radnika u jednoj čeličani utvrdili
blagu negativnu povezanost između staža na radnom mjestu i uspješnosti u
poslu. L o w s h e i Rot h su pak otkrili pozitivan odnos između staža i
radne uspješnosti. Nikol a Pastuovi ć (2) je istraživao te odnose kod
konfekcionera odjeće i došao do slijedećih zaključaka: »Ovi rezultati potvrđuju
laička stajališta u pozitivnom djelovanju staža na uspjeh na poslu.
Negativna povezanost koju su utvrdili neki autori može se vjerojatno pripisati
nedostacima metodike, odnosno fenomenu prirodne selekcije radnika
koji smo i mi u našem ispitivanju uspjeli identificirati«.


Nesumnjivo je da odnos između staža i radne; sposobnosti nije jedinstven
već varira od situacije do situacije, odnosno o osobitostima radne


*Branko Ranogajec, psiholog. ROS »Slavonska šuma«, Vinkovci


429