DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Drugo, prisustvo tih biljaka ukazuje na najbolje osobine staništa, na
kojima dolazi bukva, i to ne samo u spačvanskom bazenu. (Prisustvo šumske
resulje. koje je »štetno za topolu i trepetljiku«. ne igra ovdje veliku ulogu,
jer se one skoro uopće ne nalaze u sastojinama, o kojima je ovdje riječ.)


Prema M. A n i ć u (1), Mercurialis perennis L. se javlja:


— kao zajednička biljka u više ili manje neutrofilnim zajednicama šuma
brežuljaka, nižeg gorja, podgorja i prigorja,
— u šumama bukve i jele, gdje čini čak i tip »mercurialetosum« (u hladnijem
području neutrofilne bukove šume)
— u neutrofilnoj montanskoj bukovoj šumi
— u grupacijama bukve i gorskog javora.
Zaista, tla na kojima se javlja šuma hrasta lužnjaka, običnog graba i bukve,
uglavnom su kemijski neutralna, do slabo kisela.


OPIS POJEDINIH NALAZIŠTA BUKVE


Na priloženoj su karti obilježena do sada pronađena nalazišta bukve, mada
vjerujemo da ih ima još, što će ustanoviti daljnjim istraživanjem. Vidljivo
je, da se radi o nekoliko većih ili manjih grupa bukovih stabala, no u nekim
su odjelima nađeni tek pojedinačni primjerci. Opisat ćemo najprije pojedine
grupe.


1. Šumski predjel Trizlovi (g. j . Trizlovi — Rastovo)
Pregledani su odsjeci 17-a i 20-a (prema navodima Đ. Rauša) U oba odsjeka
ima mnogo šumske resulje, no od bukve je pronađeno samo pet stabalaca
u odsjeku 20-a. Stabalca su tanka´ debljine 3—8 cm, visine 2—5 m. Nadmorska
visina je 83—85, m.


SI. 1. Pomladak bukve u odsjeku 14-a


Foto: N. Segecii