DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1986 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Zbog malog učešća, bukva se ni u današnjim osnovama gospodarenja
ovog područja ne iskazuje posebno, već zajedno sa,»ostalim tvrdim listacama«.
a njezino se prisustvo samo napominje u tekstualnom dijelu opisa sastojina.
To, međutim, nije dovoljno za stvaranje prave slike o učešću bukve u sastojinama.


OPĆENITO O BUKVI


Bukva kod nas raste u vrlo velikom rasponu različitih ekoloških faktora.
U spačvanskom su bazenu njena nalazišta na donjoj granici vertikalnog rasprostrajenjenja
u kontinentalnom dijelu, na nadmorskim visinama od 81 — 87
m (očitano sa državne karte mjerila 1:5000). Osjetljiva je na poplave, pa je
s toga i nalazimo na najvišim, oejeditim mjestima (»grede«). Dobro podnosi
zasjenu. Vrlo je nježna u mladosti (i na početku vegetacije), posebno su joj
štetni kasni mrazevi- kao i suncožar. pa mlade biljke zahtijevaju zaštitu starijeg
drveća. Premda ne podnosi kontinentalnu klimu, a u ljetnim mjesecima
treba dosta kiše. na navedenim nalazištima se čini da nalazi dovoljan minimum
vlage, a podnosi i visoke ljetne temperature. Svojim obilnim i kvalitetnim
listincem popravlja tlo. zadržavajući u njemu dovoljno vlage.


U nizinama ne tvori čiste sastojine, raste u smjesi sa hrastom lužnjakom
(koji je na tim terenima uzgojno jači), zauzimajući prostor u donjim etažama,
rijetko u dominantnoj. Lista ranije od hrasta. Izbojna snaga iz panjeva je
slabija nego kod graba, a i zbog rjeđeg uroda bukvi će i njene težine (manje
raznošenje na daljinu vodom i vjetrom) manje ugrožava hrast prilikom obnove
sastojina. Osim što ima važnu ulogu u čišćenju hrastove deblovine od donjih
grana, i sama daje kvalitetnije i vrijednije Sortimente nego grab.


Geomorfološke, pedološke, fitocenološke i klimatske prilike su, kako je
spomenuto u uvodu, detaljno obrađene po Đuri Raušu i Mirjani Kalinić. Osim
toga, najviše se podataka odnosi na jedan jedini lokalitet (Rezervat), pa mogu
poslužiti kao orijentacioni podatak za usporedbu sa ostalim nalazištima, i u
tome će se smislu po potrebi spominjati.


PRATIOCI BUKVE


Fitocenološki sastav šumsko-biljne zajednice Carpino betuli — Quercetum
roboris fagetosum Rauš 1971. u odsjeku 14-c u Radiševu detaljno je opisan´
i to je sada jedina takva opisana zajednica na ovome području. Iznijeli bismo
ovdje, ipak, neke napomene.


Na svim lokalitetima, gdje je za sada pronađena bukva, nalazi se u sloju
drveća dosta lipe. To, što je na istraženom objektu nema u velikoj mjeri, možda
je čista slučajnost, tim više, što se radi o relativno maloj površini (4,10 ha),
pa nisu mogli biti obuhvaćeni svi slučajevi.


Inače, čitavi šumski predjeli Radiševo i Sočna obiluju lipom, a odsjek 8-a
(površine 55,75 ha) je registriran, osim kao sjemenski objekt za proizvodnju
sjemena (žira) hrasta lužnjaka, još i za sjeme lipe. Smatramo čak´ da bi se
prilično velike površine spačvanskog bazena, nakon određenih istraživanja,
mogle izdvojiti u posebnu šumsko-biljnu zajednicu šume hrasta lužnjaka, obi