DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 97     <-- 97 -->        PDF

Naime, privatne šume odnosno »šume i šumska zemljišta na kojima
postoji pravo vlasništva«, kako stoji u čl. 14. Zakona o šumama iz 1983.,
»koja čine prirodnu, geografsku i gospodarsku cjelinu« uključuju se sa
šumama i šumskim zemljištem u društvenom vlasništvu u jedno šumskogospodarsko
područje. Za ove, kao i za šume izvan šumskogospodarskog
područja, obavezna je izrada »programa gospodarenja«, po kojima su vlasnici,
prema odredbi u čl. 31. navedenog Zakona, »dužni gospodariti«. Što
više, općinska skupština može i propisati šumskouzgojne mjere odnosno narediti
šumovlasniku, u programu za gospodarenje šumama, racionalno gospodarenje.
18


18) O pošumljavanju krša ovdje nije bilo riječi, jer je ono obrađeno u posebnom
radu u ovom broju Šumarskog lista.


Od 1891. do 1930. godine pošumljeno je oko 170 ha do tada živih Đurđevačkih
pijesaka. Za pošumljavanje je koriščen bagrem te orni i običn» bor. Za prvo
vezivanje živog pijeska sađeni su i Festuca sp. te Sarothamnus scoparius.