DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 96     <-- 96 -->        PDF

što je donijet Zakon o šumama ukinut je propis u §-u33. po kojem je bilo
ne samo zabranjeno puštati koze u šumu na pašu nego je držanje koza
ograničeno samo na najsiromašnije stanovništvo. To se dogodilo i s naknadnim
pokušajem smanjenja broja koza, Uredbom iz 1936. godine, po
kojoj je bilo onemogućeno držanje koza i prehrana pustopašicom veleposjednika
odnosno onima, kojima to iz materijalnih razloga nije nužda.


Po Zakonu o likvidaciji agrarne reforme iz 1931. godine provedena je
eksproprijacija šumskih veleposjeda, osim onih poduzeća — dioničarskih
društava. Bivšem vlasniku ostavljen je maksimum od 525 ha. Za ekspropriirane
šume osnovana je »privremena državna uprava«, a dio tih šuma bio
je namijenjen za drvarenje nekih sela.


Pred početk drugog svjetskog rata površina šuma u Hrvatskoj, Slavoniji
i Dalmaciji17 po pojedinim kategorijama vlasništva iznosila je:


Površina šuma u ha
Kategorija


vlasništva u Hrvatskoj


u Dalmaciji Svega


i Slavoniji


1. državne 277 569 4 511 282 080
2. gradske 9 698 — 9 698
3. upravnih općina 13 986 — 13 986
4. seoske 1 968 195 233 197 201
5. zemljišnih zajednica 276 888 — 276 888
6. imovnih općina 460 924 — 460 924
7. crkvene 32 851 7 577 40 428
8. fondovske 392 437 829
9. ekspropriirane 55 609 — 55 609
10. dioničarskih društava 34 854 — 34 854
11. banaka i štedionica 1 161 — 1 161
12. šumskih zadruga 3 058 — 3 058
13. raznih ustanova 2 079 — 2 079
14. privatnih osoba 300 674 99 441 400 115
15. Ukupno 1 471 771 307 199 1 778 910
U novoj Jugoslaviji bitno se mijenjaju odnosi u šumarstvo, po vlasništvu
postoji samo društvena imovina i imovina privatnika kao osoba. Zakonom
o agrarnoj reformi i kolonizaciji iz 1945. godine u privatnom vlasništvu
ostao je mali seljački šumski posjed (između 15 i 45 ha) a Zakonom
o proglašenju šuma imovnih općina i zemljišnih zajednica općenarodnom
imovinom 1947. likvidirana je i ta kategorija šumovlasnika.
Ipak danas u SR Hrvatskoj udio šuma u privatnom vlasništvu iznosi
24% (cea 465 000 ha), ali su i one uključene u plansko gospodarenje.


17) Prema publikaciji Ministarstva šuma i ruda u Beogradu: Statistika šuma
i šumske privrede za 1983. god.