DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Od 1860. godine u Gospodarsko-šumskog učilišta mogao se upisati onaj,
koji je završio tri razreda realke ili gimnazije (malu realku ili malu gimnaziju)
i školovanje je trajalo dvije godine. Zakonom od 21. siječnja 1877.
godine kao uvjet za upis bila su četiri razreda srednje škole (gimnazije ili
realke) a školovanje je produženo na tri godine. Dvadeset godina kasnije,
Zakonom o promicanju gospodarstva u kraljevinah Hrvatskoj i Slavoniji od


13. ožujka 1897. godine, osnovana je ŠUMARSKA AKADEMIJA i »prislonjena
uz filozofski fakultet kr. sveučilišta Franje Josipa I« u Zagrebu. Istim
Zakonom određeno je, da se »čist prihod vlastelinstva Božjakovina ima u
prvom redu upotrijebiti za uzdržavanje šumarske akademije«! Za upis u
Akademiju bila je nužna puna srednja škola a nastava je do šk. god. 1907/08.
trajala tri a od tada četiri godine. Nastava na Akademiji trajala je do 31.
kolovoza 1919. godine, kada je ovu zamijenio netom osnovani Gospodarsko-
šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.13
Iako križevačka šumarska škola u prvo vrijeme nije bila ni potpuna
srednja ipak je obrazovala velik broj šumarskih stručnjaka koji su uspješno
djelovali u praksi. Mnogi od njih, međutim, nisu se zadovoljili
samo s primljenim osnovama znanja u školi, nego su nastavili samostalno
stručno se usavršavati, kako to pokazuju, na pr., i članci objavljeni u
Šumarskom listu ili njihove vlastite knjižnice. Djelotvorni su bili i nastavnici
(profesori) pa bibliografija njihovih objavljenih tekstova zauzima
više od dvije stranice. Značajno je, da su za sve predmete, osim za uređivanje
šuma, izdani i udžbenici, počam od Geodesije (1874) do Nauka o
čuvanju šumah (1883). Dodajmo, da je u to vrijeme i šira javnost dobila
dvije knjige, Šulek (— Cordašićevu) Korist i gojenje šumah (1866) i VI. Kereškenjija
Opće šumarstvo (1873).


Nakon stanke od preko dvadeset godina ponovo se osniva Hrvatsko-slavonsko
šumarsko društvo (1876. godine), koje 1877. godine počinje izdavati
stručno glasilo — ŠUMARSKI LIST. To je najstariji stručni list u Hrvatskoj
i Jugoslaviji koji neprekidno izlazi sve do današnjih dana. Šumarsko
društvo bila je stručna tribina visoko cijenjena i od Zemaljske vlade,
koja je od njega traži mišljenja za pojedine svoje akcije. Tome je, među
ostalima, i dokaz, da je Društvu povjerila izradu prijedloga novog, za hrvatske
prilike odgovarajućeg, zakona o šumama1", koji doduše, vjerojatno
iz političkih razloga, nije ozakonjen ali ostaje kao jedan od dokumenata za
povijest šumarstva Hrvatske.


Između dva rata navodimo zamjenu Zakona o šumama iz 1852. i zahvat
agrarne reforme u šumske veleposjede.


Novi Zakon o šumama donijet je 1929. godine, u vrijeme diktature. Na
njemu se počelo raditi već 1922. godine, ali predloženi tekstovi nisu prihvaćeni
u Narodnoj skupštini pod utjecajem onih, kojima bi zakonski propisi
ograničavali pribavljanje nekontroliranih materijalnih koristi iz šuma.
Među ostalim u pitanju su bile koze. Što više, samo godinu dana nakon


15) Zakoni propisi izdani do 1900. godine nalaze se u knjizi Borošie-Goglja:
Zakoni i naredbe tičući se šumskog gospodarenja, izdane 1900. god. a do 1917.
u knjizi A. Goglia: Uredovna zbirka šumarskih propisa, koja je izdana 1917.
godine.


16) Potpuni tekst prijedloga Zakona objavljen je u Šumarskom listu 1882.
godine, str. 254—279.