DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 88     <-- 88 -->        PDF

niku. U Šumskom redu Karlovačkog generalata bila je odredba o zabrani
držanja koza s prelaznim rokom od šest godina. U tom Generalatu bilo je
određeno pošumljavanje (žirom, bukvicom ili presadnjom biljaka iz prirodnog
podmlatka) svih čistina a uz graničarske kuće sadnja 50 vrbovnih ključića
na svakog muškarca koji je sposoban za vojnu službu za osiguranje
vlastitih potreba na ogrjevnom drvu. U istom Generalatu bila je tendencija
smanjivanja bukovih kao malovrijednih sastojina i njezinu zamjenu s
hrastom, smrekom, jelom i borom. Bukva se ima uklanjati paljem ugljena.


O tome, koliki je značaj dan šumi imademo dokaz u inventarizaciji
kapelsko-velebitskih šuma. koju je 1764. i 1766. obavio šumarnik Fran z
o n i. Svrha inventarizacije bila je da se utvrde i količine drvne mase
za iskorišćivanje, posebno za brodogradnju, o čemu svjedoče i prijedlozi o
gradnji puteva, da se drvo dopremi na obalu.fi


Šumarski službenici bili su podvrgnuti vojnom zaovjedniku i nerijetko
bili su sprečavani u svom djelovanju, pa je i šumarstvo od toga trpilo.
Stoga je 1839. godine izdan NAPUTAK u kojem su određene dužnosti šumarskih
službenika i označen djelokrug pukovnija i satnija u šumskim poslovima.
Ovaj Naputak važio je do 1860. godine tj. do protegnuća Zakona o
šumama iz 1852. godine i na području Vojne krajine. Tada je izdana nova
uredba o šumarskoj službi (Reglement für den Forstdienst in der k.k. Militär-
Grenze). Po toj Uredbi za hrvatsko-slavonsku Krajinu osnovana je direkcija
šuma u Zagrebu i posebni šumarski uredi (u Ogulinu. Otočcu, Gospiću),
a potkraj 1871. godine u Vojnom zapovjedništvu u Zagrebu, kao krajiškoj
zemaljskoj upravnoj vlasti, samostalan Odsjek za šumarstvo.


3. Publicistika i školstvo
Do XIX stoljeća jedini izvori o šumarstvu su propisi, kao Statuti gradova
i si., u kojima se nalazi po koje zrnce o u onom času najznačajnijem
pitanju s tog područja. Doduše, o šumama ima riječi i u mnogim propisima,
kao na pr. u A. Fortisovom o njegovom putovanju Dalmacijom u drugoj
polovini XVIII stoljeća, ali to su zapravo samo prikazi šumske vegetacije
koji su dani od nestručnjaka. U prvoj polovini XIX stoljeća situacija se
mijenja i na scenu stupaju šumarski stručnjaci. Početak je u KRAGLSKOM
DALMATINU, glasilu francuske administracije za Dalmaciju, što je izlazio
u Zadru od 1806. do 1810. godine.7


Prvi šumar — publicista je Franj o Spore r (1806—1865). Šporer
je stalni suradnik časopisa CROATIA, koji je izlazio u Zagrebu od 1839.
do 1842. godine. Najopširniji mu je članak (oko 10 stranica formata Šumarskog
lista) »Riječ iz šume...«, u kojemu nalazimo podatke o iskorišćivanju
šuma, o cijeni nekih sortimenata ali i proračun o mogućnostima
i za izvoz na »prekomorska drvna tržišta«.8


6) Dokumentaciju Franzonija objavio je B. Kosović u Šumarskom listu
1914. pod naslovom »Prvi šumarski stručni opis i nacrt šuma na Velebitu i
Velikoj Kapeli«.


7) V. šumarski list ilz 1976. god., br. 1—2. — prikaz O. Piškorić: Šume i
šumarstva u novinstvu Hrvatske do Šumarskog lista.
8) V. Šumarski list, 1976. br. 11—12. pod naslovom kao u bilješci 7).


367