DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 87     <-- 87 -->        PDF

dine s početkom primjene od 1. siječnja 1858. godine. To je bio Zakon o
šumama od 3. prosinca 1852. godine izdan za austrijske zemlje, koji je
Cesarskim patentom od 24. lipnja 1857. godine protegnut i na civilnu Hr


vatsku. |U Vojnoj krajini taj Zakon stupio je na snagu 3. II 1860. godine.
Dodajmo odmah, da je taj Zakon u Hrvatskoj, kao i u ostalim zemljama
koje su bile u sklopu Austro-ugarske monarhije važio sve do 1929. godine
(a u samoj Austriji zamjenjen je novim tek 1975. godine!).


Pripreme za ovaj Zakon počele su još 1843. godine pozivom austrijske
vlade oblastima, društvima, veleposjednicima i mnogim šumarima za
mišljenje, kako da se stane na put zahuktalom krčenju šuma i nerazboritoj
sječi. Prvi nacrt zakona izrađen je 1848. godine i predložen Gospo


nodopsko stanjem pripravnosti, krajiške čete bile upućivane i


darskom kongresu koji se u ožujku 1849. održavao uHrvatske u toj raspravi sudjelovalo je Draguti nnik Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva.
Beču.
Kos,
Kao
tada
zastupnik
predsjed2.
Šumarstvo na području Vojne Krajine.
Stanje u Vojnoj krajini u XVIII stoljeću može se označiti kao mir


sa pa su na
bojišta u Srednjoj Evropi. Takovo stanje omogućilo je da se i o šumama
povede računa, da se urede odnosi stanovništva za korišćenje drva i ostalih
šumskih proizvoda, organizira šumarska služba. To je sprovođeno također
sa »šumskim redovima« (ili šumskim redovnicima). Tako je Šumski
redovnik za Slavonski generalat sa sjedištem u Osijeku za šume Petrovaradinske.
Brodske i Gradiške pukovnije izdan već 1755. godine s datumom


15. rujna, a za šume Karlovačkog generalata tj. Ličku, Ogulinsku, Otočku
i Slunjsku pukovniju u veljači 1764. godine. Ovaj je bio privremeni ali
je već slijedeće. 1765. odlukom Dvorskog ratnog vijeća od 6. VII zamjenjen
stalnim.
Neke odredbe u oba Šumska reda su jednake, a neke su i različite.
Stoga Šumski redovi su i, za sada, jedini izvori, da se dobije pogled u
problematiku šumarstva pojedinih područja Vojne krajine.


Zajednička je odredba na pr. o organizaciji šumarske službe tj. o postavljanju
šumara i lugara — čuvara šuma. Doduše sve u minimalnom
broju, pa su u Slavonskom generalatu bila za nadzor postavljena četiri šumarnika
raspoređenih po pukovnijama, a u Karlovačkom generalatu tri
šumara i jedan šumar lovac. Zanimljivo je. da je u Karlovačkom generalatu
bilo predviđeno, da se uz domaće lugare postave i strani. Zajedničke
su bile i odredbe o racionalnom korišćenju drva koja se u prvom očituju
u odredbi, da se najprije mora iz šume iskoristiti leževina i izvale, a
tek u nestašici ovih mogu se sjeći dubeća stabla. Kako je sva šuma, kao
i ostala zemlja bila »carsko«, to su Krajišnici imali pravo sve drvo za
vlastite potrebe dobivati besplatno. Također je zajednička odredba bila i
nužnost pomlađivanja sječina što se postizalo prirodnim načinom preborno-
oplodnom metodom. Za zaštitu podmlatka bila je zabranjena paša na
pomlađenim površinama sve dok vrhovi stabalaca nisu odmakla zubu stoke.


Krajišnici su imali pravo i na besplatnu pašu te žirenje u šumama. U Šumskom
redu Slavonskog generalata pravo besplatnog žirenja bilo je ograničeno
na 15 svinja a za višak moralo se plaćati prema propisanom cje


366