DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 84     <-- 84 -->        PDF

UDK 630* (091) (407.13) Sum. list. CX (1986) 363


POGLED U PROŠLOST ŠUMARSTVA HRVATSKE


Cjelina teritorija SR Hrvatske ostvarena je tek poslije Oslobođenja, 1945.
godine. Između dva svjetska rata izvan Hrvatske nalazila se Istra a prije
Prvog svjetskog rata cijelo područje nalazilo se doduše u jednoj državi, Austro-
Ugarskoj monarhiji, ali upravo podjeljeno između austrijske carevine i
hrvatsko-ugarske kraljevine, odnosno između Beča i Zagreba (Budimpešte).
U austrijskoj poli nalazila se Dalmacija i Istra sa svim otocima a kontinentalni
dio s Kvarnerskim primorjem u ugarskoj poli dvojne monarhije. To je
područje nakon prestanka Venecije kao države 1797. godine, odnosno nakon
sloma Napoleonove Ilirske provincije (Ilirije) 1814. godine Austrija anektirala
i stavila pod neposrednu svoju upravu. Međutim do 1881. godine, do razvojačenja
Vojne krajine, trećina područja Kraljevine Hrvatske i Slavonije
također se nalazila pod neposrednom upravom Beča. Dosljedno tome je i
povijest šumarstva Hrvatske mozaična.


Mozaičnosti doprinosi i činjenica, da se Hrvatska nalazi na području
dviju klimatskih regija, mediteranske i kontinentalne. Odraz toga je, što su
u regiji pod utjecajem mediteranske klime šume tijekom milenija sječom i
pašom stoke devastirana u manjoj i većoj mjeri sve do potpunog uništena
na pojedinim dijelovima. Uništenje je pospješilo i geološka podloga, karbonatne
stijene vapnenca i dolomita, i orografija terena omogućujući eolsku i
vodenu eroziju sve do gologa krša, kamenjara s oskudnom vegetacijom trava,
zeljastih biljaka i grmolike vegetacije. Prometno povoljan položaj ovog
dijela Hrvatske, Jadransko more, već od najranijih vremena omogućilo je
sječu šume ne samo za potrebe lokalnog stanovništva nego i za izvoz, pa se
na tom području i najprije pokazala potreba zaštite šuma. Stoga s tog područja
povijest šumarstva Hrvatske i bilježi prve dokumente o odnosu čovjeka
i šume. a nalaze u pojedinim statutima dalmatinskih gradova. Najstarije,
za sada poznate, datirane su s 1102. godinom tj. u Ninskom Statutu,
a zatim slijede i u drugim gradovima.1 Ovi, kao npr. i u Vinodolskom urbaru
što ga je izdao knez Đuro Frankopan 1609. godine, sadrže odredbe o zaštiti
šuma od nepovlasne sječe, a neki i o zabrani krčenja šuma, dakle smanjivanja
šumske površine.


OD XVI STOLJEĆA DO 1870. GODINE


1. Organizaciono-upravna djelatnost na području civilne Hrvatske
Prve odredbe koje su propisane za šire područje i odnose se na šumu
nalaze se u djelu mađarskog pravnika Verböczyja Tripartium opus iuris consu


1) V. prikaz M. Androića: Razvoj i sadašnje stanje zaštite šuma u ovom broju
Šumarskog lista.


363