DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1986 str. 81     <-- 81 -->        PDF

zultati u plasmanu lovno-turističke ponude na ino-tržište dijelom su rezultat
kako današnjeg deviznog sistema kojim lovstvu kao privrednoj grani nije
priznat status izvozne privrede, tako i neodgovorajuće organiziranosti i usitnjenosti
ovlaštenih organizacija koja obavljaju poslove iz nadležnosti lovnog
turizma.


KULTURNA I PROPAGANDNA DJELATNOST


Kulturna djelatnost u lovstvu Hrvatske počinje prije 13 decenija točnije
godine 1857. kada Josip Ettinger izdaje svoju prvu knjigu na hrvatskom
jeziku iz oblasti lovstva pod imenom »Sriemsko-slavonsko-hrvatske divlje životinje,
zvieri i ptice«. Usporedo s osnutkom »Lovačkog vjesnika« godine 1893.
donesen je prvi lovni zakon, čime je udaren temelj racionalnom uzgoju i lovu
divljači u Hrvatskoj. Pozivajući se na taj zakon, tadanja hrvatska vlada pozvala
je Prvo hrvatsko društvo za gojenje lova i ribarstva da organizira objavljivanje
jednog priručnika za lovstvo, za poduku sve to brojnijem članstvu.
Ovaj zadatak s uspjehom je izvršio prvi i dugogodišnji urednik »Lovačkog
vjesnika« i profesor na Šumarskoj akademiji u Zagrebu Fran 2.
Kesterčanek objavivši 1896. svoje »Lovstvo — priručnik za lovce«. Godinu
dana kasnije J. Ettinger izdaje svog »Hrvatskog lovdžiju« a 1898. »Šumarskog
lovački leksikon«.


Od tih dana pa do danas njeguje se i odvija kulturna djelatnost u lovstvu1
Hrvatske putem redovnog izlaženja Vjesnika te izdavanjem brošura i knjiga
iz biologije, uzgoja i zaštite divljači, lovnog zakonodavstva, lovnog streljaštva,
balistike i kinologije. Izuzetno plodno razdoblje u izdavačkoj djelatnosti
nastupa osnivanjem Lovačke knjige, nakladnog odjela Lovačkog saveza Hrvatske
godine 1953, kad se tiska II izdanje »Lovstva« I. Ceovića. Od tada
pa do 1981. u okviru Male lovačke biblioteke izišlo je preko 50 naslova, a
u okviru Biblioteke monografija slijedeće knjige: I. Ceović »Fazan«, Grupa
autora »(Veliki) lovački priručnik«, Z. Turkalj »Divljač visokog lova na Krasu
«, P. Dragišić »Jelen« i D. Srdić »Poljske jarebice«.


Postavši nakladnik publikacija drugih institucija Lovačka knjiga LSH
godine 1954. za potrebe Instituta za šumarska i lovna istraživanja štampa
»Godišnjak instituta za znanstvena istraživanja u lovstvu« i Z. Car »Bonitiranje
lovišta za jelena, srnu, divokozu i tetrijeba gluhana« 1961. godine. I^iače,
osnivanjem ovog instituta praktički počinje organizirano izučavanje znanstvenih
i stručnih problema lovstva Hrvatske. U želji da bi omogućio i izdavanje
znanstvenih radova iz oblasti lovstva pri LSH osniva se »Arhiv za lovstvo
« 1965. godine.


Od samog početka svog djelovanja Lovački savez Hrvatske je uporno
nastojao da podigne stručno znanje prosječnog lovca, jer je to bio jedan od
glavnih uvjeta za daljnji razvoj i napredak lovstva. Osnovni vid stručnog
školovanja lovaca predstavljaju seminari na kojima se stažisti pripremaju za
polaganje lovačkog ispita. U protekla četiri desetljeća lovački ispiti su od
sasvim skromnih početaka prerasli u ozbiljnu provjeru stručnog znanja i solidno
poznavanje suvremene nauke o lovstvu. Zakonom o lovstvu iz 1973.
godine povjereno je LSH da organizira i održava lovačke ispite, da propisfuje
način polaganja ispita kao i gradivo. Naš republički lovački savez u cijelosti
je udovoljio tim obavezama, a izdavanjem popularnog »Uvoda u lovstvo« kao